300 plus od rządu. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym programie

Pieniądze

Minister Rafalska o kosztach programu "Dobry start"tvn24
wideo 2/3

300 złotych - tyle wynosi świadczenie w ramach programu "Dobry start". Jest ono przeznaczone dla każdego uczącego się dziecka. Po raz pierwszy pieniądze trafią do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych w sumie 4,6 mln uczniów. Oto pięć rzeczy, które musisz wiedzieć o programie.

1. Dla kogo?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny każdego dziecko do ukończenia 20. roku życia (świadczenie przysługuje także przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia). Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od dochodu.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że wyprawka szkolna trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3,4 mln rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

2. Jak otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

3. Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń), właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji 500 plus.

4. Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). Należy pamiętać, że wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. To nieprzekraczalny termin.

5. Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Resort rodziny podkreśla, że złożenie wniosku o świadczenie "Dobry start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock