Dodatkowe 300 złotych na dziecko. Rząd szykuje duże zmiany

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Minister Czarnek zapowiada wsparcie psychologiczne dla uczniów
wideo 2/5
Minister Czarnek zapowiada wsparcie psychologiczne dla uczniów

Zmiana dotychczasowej formy składania wniosku oraz sposobu wypłaty świadczenia - to nowości, które mają się pojawić w programie Dobry Start. Założenia projektu rozporządzenia w tej sprawie opublikowano na rządowych stronach.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym kwartale.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Zmiany w programie Dobry Start

Projekt rozporządzenia ma wprowadzić trzy zasadnicze zmiany w programie Dobry Start.

Po pierwsze, zmienić ma się organ obsługujący program Dobry Start. Proponowana zmiana zakłada zmianę organu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który - jak wskazano - "dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz systemami informatycznymi, a tym samym będzie w bardziej efektywny sposób obsługiwał wypłatę świadczenia". Obecnie zadania związane z realizacją świadczenia wykonują gmina i powiat.

Druga zmiana zakłada wyłączenie możliwości składania wniosków w formie papierowej i pozostawienie wyłącznie możliwości składania wniosku o świadczenie poprzez systemy teleinformatyczne. Obecnie wniosek można złożyć także w formie tradycyjnej - bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Po trzecie, zmienić ma się sposób wypłaty Dobrego Startu. Rząd chce odejść od wypłaty świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłaty w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę rachunku bankowego. W ocenie MRiPS ma to przynieść oszczędności w latach 2021-2031 na poziomie ok. 488 mln zł.

"Koszty obsługi świadczenia dobry start są obecnie określone na poziomie 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Proponowane zmiany w zakresie podmiotu obsługującego świadczenie oraz formy jego dystrybucji (wyłącznie na rachunek bankowy) spowoduje znaczącą redukcję kosztów obsługi" - podkreślili przedstawiciele resortu.

Jak wskazano, w projekcie zakłada się określenie kosztów obsługi jako 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń Dobry Start. "W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie" - czytamy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Termin złożenia wniosku

Aby otrzymać wsparcie z programu Dobry Start, należy złożyć wniosek. Na dotychczasowych zasadach można go złożyć przez internet od 1 lipca lub drogą tradycyjną od 1 sierpnia. Termin na złożenie wniosku mija wraz z końcem listopada.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka.

Obecnie z programu korzysta ok. 4,45 mln dzieci. Z danych MRiPS na grudzień 2020 roku wynika, że od momentu uruchomienia w 2018 roku na program wydano ponad 4 mld złotych. Łączne koszty obsługi świadczenia od początku funkcjonowania programu, wyniosły zaś blisko 131 mln zł.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24