Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Do wzięcia jest 185 mln zł z UE

Pieniądze

Shutterstock185 mln zł z pieniędzy UE dla mikroprzedsiębiorstw.

Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą mogą ubiegać się o mikropożyczki. Do wzięcia jest 185 mln zł z programu UE na rzecz zatrudniania i innowacji. Z preferencyjnego finansowania ma skorzystać do połowy 2018 r. ponad 6 tys. podmiotów.

W regulacjach UE mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca mniej niż 10 osób (w tym jednoosobowa działalność gospodarczą), którego roczny obrót lub roczna kwota bilansu nie przekracza 2 mln euro. 95 proc. firm w Europie to mikroprzedsiębiorcy.

Wesprzeć mikroprzedsiębiorców

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Renata Szczęch podkreśliła w poniedziałek na konferencji prasowej, że "program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) będzie promował działania wspierające grupę ponad sześciu tysięcy mikroprzedsiębiorców".

- Zaplanowana kwota to 185 mln zł - zaznaczyła. - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowuje strategię dla grup szczególnie zagrożonych wysokim bezrobociem, długotrwale bezrobotnych, matek, które bardzo często mają utrudniony powrót na rynek pracy, osób w wieku przedemerytalnym, w wieku 55 plus. To są obszary i grupy zawodowe, które są naszym najważniejszym celem. Chcemy ich zachęcić do otwierania własnych mikroprzedsiębiorstw - dodała.

Program częścią strategii resortu rodziny

Jak podkreśliła, program EaSI wpisuje się w strategię i misję resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Wspiera on przedsiębiorstwa ekonomii społecznej oraz osoby o utrudnionym dostępie do rynku pracy, które mogą - dzięki pierwszemu pośrednikowi finansowemu - zamienić status bezrobotnego na samozatrudnionego lub założyć mikroprzedsiębiorstwo - oceniła. Zwróciła uwagę, że pierwszym polskim pośrednikiem gwarancji dla mikrofinansowania jest fundusz pożyczkowy Inicjatywa Mikro sp. z o.o. Szczęch mówiła, że unijny program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych nie jest "prostym wspieraniem tworzenia miejsc pracy".

- Skupia się on na projektach innowacyjnych. Ma m.in. wspierać (…) testowanie, propagowanie nowych rozwiązań. To modernizacja, adaptacja do zmian, projektowanie i wdrażanie reform - wskazała.

Skomplikowane procedury aplikacyjne

Wiceminister rodziny podkreśliła, że realizacja tego typu wsparcia unijnego nie byłaby możliwa bez udziału narodowych pośredników finansowych.

- Podmioty te muszą w tym celu przejść bardzo skomplikowaną, międzynarodową procedurę aplikacyjną, wskazując m.in., w jaki sposób zamierzają przynieść korzyści z unijnego wsparcia (…). Ich zadaniem następnie jest obsługa finansowania - mówiła. Prezes spółki Inicjatywa Mikro Piotr Zimoląg poinformował, że fundusz wesprze osoby podejmujące działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców w rozwijaniu ich firm, niezależnie od sektora oraz etapu rozwoju, w jakim się znajdują. "Nasz fundusz stosuje zindywidualizowane podejście do każdego podmiotu, uwzględniając nie tylko jego zdolność kredytową, ale i specyfikę jego aktywności" - mówił. Szef funduszu tłumaczył, że średnia wysokość pożyczki to 40 tys. zł. Podkreślił, że z mikropożyczek skorzystało już 75 podmiotów. Ocenił, że w Polsce luka dotycząca zapotrzebowania na finansowanie dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 60 mld zł. Poniedziałkową konferencję zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Szydło: podatek nie może uderzać w polskich przedsiębiorcówTVN24BiS /

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock