Nieruchomości

Obcokrajowcy kupują nieruchomości w Polsce. Najwięcej nasi sąsiedzi

Nieruchomości

[object Object]
Wiceminister o liczbie nieruchomości nabywanych przez cudzoziemcówtvn24
wideo 2/5

Najwięcej nieruchomości w Polsce kupują Ukraińcy, Białorusini, Niemcy i Holendrzy. Tak wynika z przedstawionego w piątek w Sejmie sprawozdania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2018 roku ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W 2018 roku do rządowego rejestru dokonano 16 531 wpisów transakcji, na podstawie których cudzoziemcy kupili, zarówno na podstawie zezwolenia, jak i bez konieczności ubiegania się o zezwolenie, 7334 nieruchomości gruntowe oraz 9197 lokale (mieszkalne i użytkowe).

Zezwolenia

Zezwolenie na zakup nieruchomości co do zasady jest konieczne w przypadku cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii. Nawet w tym przypadku są jednak wyjątki - na przykład w sytuacji zakupu mieszkania na własne potrzeby.

Z raportu MSWiA wynika, że najwięcej nieruchomości gruntowych - jeśli chodzi o osoby fizyczne - kupili Niemcy, Austriacy i Francuzi. W przypadku firm dominowały podmioty z przewagą kapitału holenderskiego, niemieckiego i luksemburskiego.

W przypadku lokali mieszkalnych i użytkowych najpopularniejsze były duże miasta - Warszawa (2951 lokali), Kraków (1262) i Wrocław (987). Pod względem zakupionej powierzchni lokali mieszkalnych prym wiodą Ukraińcy (109,6 tys. metrów kwadratowych) i Niemcy (50,3 tys. metrów kwadratowych) i Białorusini (niemal 20 tys. metrów kwadratowych).

Tylko kilka odmów

- W 2018 roku cudzoziemcy uzyskali łącznie 241 zezwoleń na nabycie 302 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ponad 25,48 ha, w tym 41 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 14,19 ha - poinformował w piątek sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew.

Wiceminister dodał, że wydano 89 zezwoleń na nabycie 109 lokali mieszkalnych oraz użytkowych o łącznej powierzchni 5668,63 metra kwadratowego i 5 zezwoleń na nabycie udziałów w spółkach, będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce o powierzchni 6,82 ha.

- Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim i śląskim. Wśród podmiotów, którym wydano zezwolenia, dominowały te reprezentujące obywatelstwo lub kapitał z Ukrainy i Białorusi - przekazał Tułajew.

W 2018 roku minister wydał ponadto 8 decyzji odmawiających cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowej, lokali oraz akcji lub udziałów. - Wynikało to z niewykazania przez cudzoziemców trwałych więzi z Polską, bądź braku spełnienia innych ustawowych przesłanek uzasadniających wydanie zezwolenia - poinformował Tułajew.

Autor: mb/ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości