Zmiany w specustawie mieszkaniowej. Oficjalny projekt poznamy po majówce

Nieruchomości

Jak wyglądają pierwsze Mieszkania plus?tvn24
wideo 2/6

Zakończyły się konsultacje projektu specustawy mieszkaniowej. Część zaproponowanych zmian znajdzie miejsce w projektowanych przepisach - zapewnił wiceszef Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń. Wiceminister zapowiedział, że poprawiony projekt specustawy resort przedstawi po majówce. Nowe przepisy mają przyspieszyć inwestycje mieszkaniowe w Polsce.

W piątek w resorcie inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje publiczne dotyczące projektu tzw. specustawy mieszkaniowej. W konsultacjach publicznych wzięło udział 260 podmiotów, które zgłosiły ponad 1 tys. uwag.

- Te głosy niemal w całości lub w kluczowych - z punktu widzenia tego projektu - aspektach, zostały przez nas wzięte pod uwagę - powiedział Artur Soboń.

Wiceminister zapowiedział, że kompletny projekt specustawy już po wprowadzonych zmianach resort przedstawi po majówce.

Zmiany

Co się zmieni? W wyniku konsultacji - jak tłumaczył Soboń - dokonano w projekcie zmianę, dzięki którym realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Zmiany dotyczą także odległości budowanych osiedli od szkół czy przedszkoli.

- Chcemy, by w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców odległość ta była o połowę krótsza, niż te zaproponowane w projekcie specustawy mieszkaniowej - powiedział wiceminister Soboń.

W projekcie specustawy przewidziano, aby budowane osiedla miały dostęp do dróg publicznych, komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego. Ponadto muszą zapewniać podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców, takie jak dostęp do placówek szkół, przedszkoli, żłobków i terenów rekreacyjnych w odległości nie większej niż 3 km. Z kolei usługi niezbędne dla codziennego funkcjonowania mieszkańców (np. usługi handlu) muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1 km. Jak zapewnił wiceminister, ułatwienia wprowadzone specustawą będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym, którzy zastosują się do wprowadzanych ustawą standardów urbanistycznych.

- Ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale także na etapie realizacji inwestycji - mówił.

Specustawa

Specustawa skraca okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym do niezbędnego minimum. Ma obowiązywać przez 10 lat. Za specustawę mieszkaniową, która w połowie marca została skierowana do konsultacji publicznych, odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych. Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja w sprawie lokalizacji tej inwestycji będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Ponadto projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

Autor: ps//sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock