Promesa bankowa – co to jest, kto ją wydaje, czy daje gwarancje uzyskania kredytu? 

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Prezes UOKiK: banki obniżyły opłaty za zaświadczenia o spłacie kredytu hipotecznego
Prezes UOKiK: banki obniżyły opłaty za zaświadczenia o spłacie kredytu hipotecznegoUOKiK
wideo 2/4
UOKiKPrezes UOKiK: banki obniżyły opłaty za zaświadczenia o spłacie kredytu hipotecznego

Promesa bankowa to dokument wystawiony przez bank, w którym zobowiązuje się on do udzielenia kredytu wnioskodawcy. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że promesa nie może być utożsamiana z ostateczną decyzją kredytową. 

● Promesa bankowa to inaczej promesa kredytowa lub promesa udzielenia kredytu. ● Promesa to wiążące zobowiązanie banku do udzielenia wnioskodawcy kredytu na określonych w niej warunkach. ● Promesa bankowa nie gwarantuje uzyskania kredytu. ● Promesa bankowa to pisemny dokument, który musi spełniać określone przez bank warunki.

Co to jest promesa bankowa?

Promesa definiowana jest jako przyrzeczenie dokonania określonej czynności lub spełnienia określonego świadczenia. Promesa bankowa, nazywana w regulaminach udzielania kredytów „promesą kredytową” lub „promesą udzielenia kredytu”, jest zatem deklaracją banku udzielenia wnioskodawcy kredytu na określonych w niej warunkach. Wydawana jest ona w formie pisemnej.

Promesa jest swego rodzaju potwierdzeniem zdolności kredytowej wnioskodawcy. Właśnie dlatego jest ona powszechnie wykorzystywana na etapie umów przedwstępnych zakupu mieszkania czy innej nieruchomości. Z punktu widzenia wnioskodawcy zaś, pozwala realnie ocenić swoje możliwości finansowe. 

Promesa bankowa a kredyt hipoteczny

Czy promesa bankowa jest gwarancją uzyskania kredytu hipotecznego? Niestety nie. Otrzymanie promesy nie gwarantuje uzyskania kredytu. Bank może odmówić udzielenia kredytu na podstawie wydanej wcześniej promesy, jeśli wystąpią okoliczności, które mają wpływ na zdolność kredytową wnioskodawcy. Zalicza się do nich: - zmianę sytuacji materialnej wnioskodawcy, - pojawienie się w bazach weryfikowanych przez bank nowych informacji o wnioskodawcy, które mają charakter negatywny, - wprowadzenie nowych regulacji prawnych dla instytucji bankowych, - odmowę udzielenia kredytu na konkretną inwestycję np. zakup określonej nieruchomości.

Należy podkreślić, że okoliczności, w których promesa nie jest wiążąca banki określają w regulaminach udzielania kredytów. Mogą one różnić się w zależności od banku, w którym składany jest wniosek o udzielenie kredytu. 

Promesa bankowa – kto ją wydaje, okres ważności, koszty

Promesa o udzielenie kredytu wydawana jest przez bank. Co istotne, wniosek złożyć można w kilku bankach jednocześnie. Zwiększa to szansę na otrzymanie promesy, a docelowo kredytu.

Promesa bankowa wydawana jest na określony czas. Na ogół wynosi on od 30 do nawet 90 dni. Termin ważności ustalany jest w regulaminach udzielania kredytów przez banki.

Jaki jest koszt uzyskania promesy bankowej? Jeszcze kilka lat temu promesa nie była powszechnie stosowanym dokumentem, przede wszystkim dlatego, że jej przygotowanie wiązało się z dużym nakładem pracy analityków. Stąd koszt otrzymania promesy sięgał nawet kilkuset złotych. 

Obecnie stosowane standardy obsługi klienta, łatwy dostęp do baz danych, takich jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej), KRD (Krajowy Rejestr Długów), czy BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) znacznie ułatwiły i przyspieszyły procedurę wydawania promesy bankowej. Jako jeden z podstawowych dokumentów udostępnianych klientom przez bank, jest ona na ogół bezpłatna.

Wzór promesy kredytowej

Promesa na udzielenie kredytu to wiążący dokument banku, dlatego musi ona spełniać określone przez bank standardy. Wśród elementów, które musi zawierać, wymienić należy: - dokładne dane banku, który udziela promesy – nazwa, siedziba, numery KRS, NIP, czy REGON, - dokładne dane wnioskodawcy, - określenie wysokości wnioskowanego kredytu, niekiedy dodatkowe określenie inwestycji np. wskazanie konkretnej nieruchomości  - okres obowiązywania promesy, - dodatkowe warunki wymagane przy zawarciu umowy kredytowej określane przez regulamin banku, - podpis osoby upoważnionej i pieczęć banku.

Promesa bankowa a promesa kredytowa

„Promesa bankowa” to powszechnie używane pojęcie. Należy jednak podkreślić, że niektóre banki udzielają promesy kredytowej na określoną sumę kredytu, inne zaś promesy udzielenia kredytu na zakup konkretnej nieruchomości. W praktyce oznacza to, że w procedurze udzielania promesy kredytowej na określoną sumę kredytu analizowana jest zdolność wnioskodawcy do zakupu nieruchomości za określoną kwotę. W przypadku promesy bankowej na zakup konkretnej nieruchomości należy załączyć dokumenty, które dotyczą kupowanej nieruchomości, co znacząco wydłuża jej uzyskanie.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości