Nieruchomości

Mieszkanie plus pod specjalnym nadzorem. Decyzja w sprawie flagowego programu rządu

Nieruchomości

[object Object]
Morawiecki o rynku tanich mieszkańtvn24
wideo 2/6

Premier ma wyznaczać cele i środki polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorować jej realizację - wynika z projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który trafił do uzgodnień. Jednym z elementów polityki mieszkaniowej jest program Mieszkanie plus.

"Z uwagi na kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego znaczenie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce oraz w celu lepszej koordynacji polityki państwa w tym obszarze niezbędne jest przyznanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do wyznaczania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorowania jej realizacji" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu zamieszczonego w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Dlaczego?

Wnioskodawcą projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Projekt nowelizuje ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

Celem zmian ma być uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz wytyczenie głównych kierunków działań związanych z polityką mieszkaniową państwa. Jak wynika z uzasadnienia projektu, z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kwestie dotyczące określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa i nadzorowanie ich realizacji trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Natomiast za sprawy dotyczące architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej będzie odpowiadać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadzór premiera

"Zgodnie z art. 4 projektowanej ustawy, w celu wykonania przepisów tej ustawy Prezes Rady Ministrów będzie mógł dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczania środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej, co pozostaje w zgodzie z utrwaloną praktyką postępowania w przypadku podobnych zmian ustawowych. Nie spowoduje to również wzrostu wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej" - napisano w uzasadnieniu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. W poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział PAP, że projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej w czwartek ma trafić pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Mieszkanie plus

Do tej pory za jeden z flagowych programów PiS odpowiadał Andrzej Adamczyk i kierowany przez niego resort infrastruktury. Minister był jednak krytykowany za powolne wdrażanie programu (pierwsi lokatorzy mieli wprowadzić się do nowych mieszkań w 2017 roku).

"Ze względu na szczególny priorytet, jakim dla rządu jest program Mieszkanie plus, zaplanowano wydzielenie części zadań dotyczących budownictwa z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i przekazanie ich do nowych struktur powstałych po zmianach w działach administracji rządowej" - informowała kancelaria premiera wkrótce po styczniowych zmianach w rządzie. Wielu komentatorów oceniało wówczas, że oznacza to, iż Mieszkanie plus trafi pod opiekę Jerzego Kwiecińskiego, szefa nowego resortu inwestycji i rozwoju.

Autor: msz//dap / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości