TVN24 Biznes | Nieruchomości

Właściciele nieruchomości mogą zapłacić więcej. "Szczególnie wysoki wzrost stawek"

TVN24 Biznes | Nieruchomości

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Ceny nieruchomości. Ekspertka o nowej przyczynie wzrostu
Ceny nieruchomości. Ekspertka o nowej przyczynie wzrostuTVN24
wideo 2/7
TVN24Ceny nieruchomości. Ekspertka o nowej przyczynie wzrostu

Od stycznia wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości - zauważa firma doradcza PwC. Wynika to z obwieszczenia ministra finansów dotyczącego podatków i opłat lokalnych. Jak podkreślają analitycy PwC, ostateczną wysokość daniny "na obszarze poszczególnych gmin określa rada gminy w drodze uchwały".

"Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek podatków i opłat lokalnych określane są w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw finansów. Należy pamiętać, obwieszczenie określa jedynie stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych" - przypomniało PwC. W praktyce część samorządów stosuje jednak maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości 2023 - maksymalne stawki

W informacji PwC wskazano, jakie będą "górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2023 roku".

Oto maksymalne stawki od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 1,03 zł), - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni (obecnie 5,17 zł), - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 0,54 zł), - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczenie mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 3,40 zł).

A oto maksymalne stawki od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie jest to 0,89 zł), - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 25,74 zł), - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 12,04 zł), - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 5,25 zł), - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 8,68 zł).

"Maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budowli niezmiennie wynosi 2 proc. jej wartości" - podano w komunikacie.

Dodano też, że "w związku z faktem, że wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości jest oparty na wskaźnikach dotyczących inflacji w ujęciu rocznym, w następnym roku podatników czeka szczególnie wysoki wzrost stawek, co oznacza że kluczowe jest zweryfikowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości".

Zapłata podatku od nieruchomości - terminy

Podatek od nieruchomości do kwoty 100 zł trzeba zapłacić jednorazowo - do 15 marca.

Jeśli jest wyższa niż 100 zł - można to zrobić w czterech ratach. Wówczas 15 marca mija termin zapłaty pierwszej raty, kolejne terminy to: 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości