Łatwiej o kredyt na mieszkanie. NBP: banki złagodziły kryteria

shutterstock.comŁatwiej o kredyt mieszkaniowy

W drugim kwartale tego roku banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych - wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że o kredyt na własne "M" powinno być łatwiej. NBP podaje jednak, że pomimo łagodniejszej polityki banków liczba chętnych na kredyt mieszkaniowy "istotnie się zmniejszyła".

Jak podano w raporcie, "do głównych przyczyn spadku popytu banki zaliczyły prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz wykorzystanie przez klientów alternatywnych źródeł finansowania (np. wykorzystanie niskooprocentowanych oszczędności)".

Dodatkowo, w kolejnym kwartale tego roku banki zapowiadają utrzymanie obecnej polityki kredytowej. Oczekują też wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe.

Gdzie łatwiej?

Zgodnie z raportem w II kwartale tego roku zaobserwowano niewielkie złagodzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Wskazano, że trzeci kwartał z rzędu obniżeniu marży kredytowej towarzyszyło podwyższenie pozaodsetkowych kosztów kredytów. Spowodowane jest to niskim poziomem stóp procentowych NBP wpływającym bezpośrednio na poziom oprocentowania i dążeniem banków do utrzymania dotychczasowej zyskowności na tym rodzaju kredytów.

"Do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych przyczynił się niższy niż oczekiwany przez banki popyt oraz wzrost presji konkurencyjnej. W III kw. 2015 r. banki oczekują wzrostu popytu, a niektóre z nich deklarują łagodzenie polityki kredytowej" - poinformował NBP. W II kw. 2015 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu złagodziły kryteria i warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Dotyczyło to głównie marż dla kredytów obarczonych większym ryzykiem oraz pozaodsetkowych kosztów kredytu. Analitycy banku centralnego zauważyli, że z drugiej strony marże dla pozostałych kredytów zostały zaostrzone przez banki po raz pierwszy od sześciu kwartałów.

Co dalej?

"Ankietowane banki uzasadniały złagodzenie polityki kredytowej głównie decyzjami Rady Polityki Pieniężnej w zakresie polityki pieniężnej oraz poprawą jakości portfela kredytowego. W II kw. 2015 r. banki odczuły niewielki wzrost popytu na kredyty – większy ze strony dużych przedsiębiorstw niż małych i średnich. Popyt na kredyty długoterminowe siódmy kwartał z rzędu był wspierany przez zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich okresach" - wyjaśnił NBP. Zaznaczono, że w III kw. 2015 r. banki nie przewidują istotnych zmian kryteriów polityki kredytowej (z wyjątkiem łagodzenia polityki kredytowej w segmencie długoterminowych kredytów dla MSP) oraz oczekują wzrostu popytu. Jak poinformował NBP, raport „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” przygotowano na podstawie ankiety, którą na przełomie czerwca i lipca 2015 r. wypełniło 25 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86 proc.

Kredyt hipoteczny a umowa o dzieło - jak spełnić warunki?

Chcesz wziąć kredyt hipoteczny? Wyjaśniamy, jak spełnić warunki przy pracy o dzieło
Chcesz wziąć kredyt hipoteczny? Wyjaśniamy, jak spełnić warunki przy pracy o dziełoTVN24 BiS

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Pozostałe wiadomości