Budynki pod okiem wybitnych architektów. Współpraca przy Mieszkaniu Plus

Nieruchomości

TVN24 BiSSpiesz się. Nawet 100 tysięcy na mieszkanie z rządowego programu

BGK Nieruchomości i Stowarzyszenie Architektów Polskich będą współpracować przy programie Mieszkanie Plus. Na mocy podpisanego w czwartek listu intencyjnego wybitni architekci będą wspierać bank przy realizacji pilotażowych projektów rządowego programu.

"Cieszymy się, że możemy realizować tego typu projekty (...). Jesteśmy przekonani, że realizacja programu Mieszkanie Plus może przynieść dobre jakościowo rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne, wzorem ubiegłowiecznego Bauhausu" - podkreślił, cytowany w komunikacie BGKN, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Mariusz Ścisło.

Jaka współpraca

Jak czytamy w informacji prasowej BGKN, podpisany list zakłada, że BGK Nieruchomości i SARP będą współpracować przy konsultacjach optymalnych rozwiązań projektowych (architektonicznych i technologicznych) w projektowaniu wzorcowych osiedli mieszkaniowych.

Stowarzyszenie pomoże bankowi w wypracowaniu propozycji najlepszych standardów budownictwa mieszkaniowego i ocenianiu ich innowacyjności. Udzieli także wsparcia przy rozstrzyganiu konkursów architektonicznych i urbanistycznych, organizowanych przez BGK Nieruchomości. Jak poinformowano, zapisane w liście deklaracje mogą zaowocować podpisaniem przez BGK Nieruchomości i SARP dodatkowych umów i porozumień, precyzujących zakres wspólnych prac oraz wzajemne zobowiązania.

Konkurs dla architektów

Przedstawiciele SARP otrzymają ponadto możliwość udziału w pracach komisji konkursowej, w ogłoszonym 23 marca konkursie dla architektów na projekt modelowego domu wielorodzinnego dla programu Mieszkanie Plus. Jak informował wcześniej bank, celem konkursu, przy którym BGKN współpracuje już z Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, jest "promowanie właściwych standardów kształtowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, współczesnych wzorów architektury i nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych". Modelowe domy mają być przyjazne lokalnej społeczności i rodzinie, a koszt ich budowy nie powinien przekroczyć 2 tys. zł netto za mkw. W konkursie przewidziano 3 nagrody i 3 wyróżnienia na łączną kwotę 180 tys. zł. Autorzy zwycięskich prac zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień, których przedmiotem będzie opracowanie projektów stanowiących podstawę do realizacji pierwszych inwestycji w ramach programu wdrażanego przez BGK Nieruchomości.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock