Agencja Mienia Wojskowego ma listę działek dla Mieszkania Plus

Nieruchomości

Mieszkanie plus w pigułceTVN24 BiS
wideo 2/3

Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości szczegółowe dane przeszło 5 tysięcy działek - powiedziała rzecznik AMW Małgorzata Weber. Część gruntów może zostać wykorzystana na potrzeby Mieszkania plus.

Jak powiedziała Weber, AMW przekazała do Krajowego zasobu Nieruchomości szczegółowe dane wszystkich działek spełniających kryteria określone ustawą. Jednak dopiero po weryfikacji przez KZN pod kątem lokalizacji i przydatności część z nich będzie mogła zostać wykorzystana do budowy domów w ramach programu Mieszkanie plus.

Jak tłumaczyła rzecznik Agencji, udostępnienie wykazów nie oznacza automatycznego przekazania wskazanych gruntów na rzecz Mieszkania plus. Działki obejmują powierzchnię ponad 2,77 tysiąca hektarów.

Bez planów

W przekazanych do KZN dokumentach nie wskazano nieruchomości pozostających w zasobie Agencji Mienie Wojskowego, które położone są na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, poza obszarami miejskimi i nie zostały ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. "Nie ujęto także nieruchomości, dla których w gminach wiejskich i miejsko-wiejski nie sporządzono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" - podsumowała. Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami skarbu państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Mieszkanie plus

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach skarbu państwa powstaną w 2019 r. KZN podpisał już porozumienia na blisko 6 tys. mieszkań. Dodatkowo KZN zawarł umowy dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus ws. 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.

Autor: msz/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock