Nieruchomości

Nowa pomoc dla frankowiczów w przyszłym roku. Będą to "dobrowolne działania"

Nieruchomości

Gigantyczne koszty spełnienia życzeń frankowiczów. Cztery banki miałyby problemTVN24 BiS
wideo 2/4

Komitet Stabilności Finansowej jest zgodny, że dobrowolna restrukturyzacja kredytów w walutach jest skuteczniejsza niż rozwiązania ustawowe - podano w komunikacie. Ministerstwo Finansów przygotowało nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt przewiduje środki na dobrowolną restrukturyzację kredytów. Nowe rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

"W zgodnej ocenie wszystkich członków Komitetu Stabilności Finansowej zapowiedzi działań ustawowych hamują gotowość kredytobiorców do przystąpienia do dobrowolnych negocjacji z bankami. Z drugiej strony, niepewność co do kosztów ewentualnych rozwiązań ustawowych powstrzymuje banki od oferowania dzisiaj restrukturyzacji kredytów w walutach obcych" - napisano w komunikacie.

"Dobrowolna restrukturyzacja z wykorzystaniem środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w przeciwieństwie do rozwiązań ustawowych, pozwala na uwzględnienie zróżnicowania sytuacji finansowej kredytobiorców i na bardziej efektywne wykorzystanie środków kredytodawców" - dodano.

Wsparcie kredytobiorców

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Projekt przewiduje wyodrębnienie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dwóch subfunduszy. Jeden przejmie dotychczasowe zadania Funduszu, przy czym istotnie zwiększony zostanie zakres wsparcia. Środki zgromadzone w drugim subfunduszu będą natomiast przeznaczane na pokrycie kosztów dobrowolnej restrukturyzacji kredytów, w tym w szczególności przewalutowania.

Wysokość składek wnoszonych przez banki na drugi subfundusz uzależniona będzie od wartości ich portfela mieszkaniowych kredytów walutowych.

"Z punktu widzenia stabilności finansowej, zwiększenie skali działania Funduszu oraz zmiana jego modelu funkcjonowania jest rozwiązaniem właściwszym i korzystniejszym niż inne rozważane w debacie publicznej działania, które prowadziłyby do obciążenia banków znacznymi kosztami, a przy tym nie skutkowałyby istotnym ograniczeniem ryzyka" - czytamy w komunikacie.

Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy uzależniony będzie od przebiegu procesu legislacyjnego w parlamencie. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów przewiduje, iż nowe rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Kredyty walutowe

"Komitet w dalszym ciągu będzie monitorować postępy we wdrażaniu rekomendacji przez adresatów, tj. Ministerstwo Finansów i Komisję Nadzoru Finansowego. W wyniku podjętych działań stworzone zostaną ramy prawne i regulacyjne sprzyjające stopniowej restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych w sposób niezagrażający stabilności systemu finansowego Polski. Proces ten powinien doprowadzić do odczuwalnego zmniejszenia obciążeń kredytobiorców oraz uczynić bezprzedmiotowymi propozycje rozwiązań ustawowych, a tym samym ograniczyć ryzyko systemowe przez nie generowane" - napisano.

Autor: msz/ms / Źródło: PAP

Raporty: