Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Ważne zmiany dla milionów Polaków coraz bliżej

Nieruchomości

Wiceminister Soboń o szybkiej ścieżce realizacji inwestycji mieszkaniowejTVN24 BiS
wideo 2/5

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt likwidujący użytkowanie wieczyste - poinformowało w czwartek biuro prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, użytkowanie wieczyste gruntu zostanie zastąpione prawem własności. Zmienione przepisy mają obowiązywać już od przyszłego roku.

Za projekt odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. "Dzięki tej propozycji, odpowiadamy na potrzeby naszego społeczeństwa. Na potrzeby Polaków, którzy mieli problemy z przekształceniem swojego prawa wieczystego w prawo własności” - powiedział szef resortu Jerzy Kwieciński.

Resort proponuje, żeby od 1 stycznia 2019 roku prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielolokalowymi) zostały przekształcone w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli domów i lokali położonych na takich gruntach. "Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 roku" - wyjaśnia ministerstwo.

Opłaty przekształceniowe

Samorządy - zgodnie z proponowanymi przepisami - będą miały możliwość waloryzowania opłat rocznych przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych. Proponuje się także, by wszystkie opłaty przekształceniowe mogły zostać uiszczone jednorazowo "z góry". - W takim przypadku samorządy też będą mogły udzielać bonifikat, a w odniesieniu do gruntów państwowych projektowana ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60 procent, w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia - zaznaczył resort. W kolejnych pięciu latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. Własność gruntów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie ustalana na podstawie zaświadczenia wydawanego przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów - Skarb Państwa oraz gminy. Wpisy mają być wolne od opłat sądowych.

Przyczyny zmian

Autorzy projektu tłumaczą, że proponowane zmiany są odpowiedzią na problemy z przekształcaniem praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W opinii ministerstwa obowiązujące przepisy, w niektórych sytuacjach, nie zapewniają właścicielom lokali w budynkach wielolokalowych faktycznej możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Proponuje się także wprowadzenie przepisu likwidującego możliwość ustanawiania od 1 stycznia 2019 roku nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że od wskazanej daty, z własnością lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będzie mogło być związane wyłącznie prawo własności gruntu.

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste przypomina własność, ale nią nie jest. Do polskich przepisów zostało wprowadzone w 1961 roku i wzorowane jest na rozwiązaniach ze Związku Radzieckiego. Grunty w użytkowanie wieczyste oddają samorządy lub Skarb Państwa (najczęściej na 99 lat), które jednak wciąż pozostają właścicielami ziemi, na której stoją np. bloki mieszkalne. Kto więc kupił mieszkanie w bloku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (lub np. postawił dom) jest jego właścicielem, ale gruntu już nie.

Nowe prawo może dotyczyć milionów Polaków – według resortu infrastruktury i budownictwa na koniec 2015 roku w kraju było ponad 1,7 mln nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym.

Autor: mb//sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: