W budowlance zarobisz więcej. Przed branżą stoją jednak dwa "największe wyzwania"

Nieruchomości

Ceny mieszkań w górę. Komentarz Bartosza TurkaTVN24 BiS
wideo 2/5

Ponad 33 miliardy złotych - tyle wyniosły w 2018 roku przychody największych spółek w branży budowlanej. To o 11,3 procent więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z raportu "Polskie spółki budowlane 2019 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Jak wskazano, brak wykwalifikowanych pracowników i rosnące koszty działalności to wciąż największe wyzwania dla sektora.

Zdaniem autorów raportu wzrost przychodów spółek to efekt przede wszystkim realizacji dużych projektów infrastrukturalnych oraz bardzo dobrej koniunktury na rynku projektów komercyjnych.

Produkcja budowlano-montażowa

Jak wynika z raportu, w ubiegłym roku produkcja budowlano-montażowa mierzona w cenach stałych wzrosła o 13,3 procent rok do roku w porównaniu ze wzrostem na poziomie 6,2 procent w 2017 roku. Skala realizowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa budowlane pozwoliła osiągnąć wartość produkcji budowlano-montażowej na rekordowym poziomie 206 miliardów złotych. "W okresie styczeń-sierpień 2019 odnotowano dalszy wzrost produkcji budowlano-montażowej o 6,2 procent mierzonej w cenach stałych. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dynamika wzrostu spowolniła" - czytamy w raporcie.

"Przyczynił się do tego niski wzrost w obszarze budownictwa kubaturowego (biurowce, hotele, szkoły, centra handlowe) - na poziomie 2,6 procent oraz spowolnienie dynamiki wzrostu budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do 11 procent w porównaniu do odpowiednio 25,9 procent i 21,5 procent w 2018 roku" - dodano.

Wzrost cen

Wiele przedsiębiorstw budowlanych ma wiele zamówień, które zabezpieczają ich przychody na najbliższe 2-3 lata. Z drugiej jednak strony muszą się mierzyć z presją cenową - rosną bowiem ceny zarówno robocizny, jak i materiałów budowlanych.

Deloitte wskazuje, że dla największych spółek budowlanych średnia marża operacyjna spadła z poziomu 7,2 procent w 2017 roku do poziomu 3,7 procent w 2018 roku.

"Rosnące ceny materiałów, problemy ze znalezieniem firm podwykonawczych oraz doświadczonych i mobilnych pracowników zgłaszane są przez największe przedsiębiorstwa budowlane jako główne bariery w prowadzeniu działalności" - zauważył partner i ekspert usług doradczych dla sektora budowlanego i nieruchomości Deloitte Łukasz Michorowski.

Zatrudnienie rośnie

W raporcie wskazano również na lekki wzrost zatrudnienia w sektorze. "Wyniósł on 5,3 procent – z poziomu 389 tysięcy w 2017 roku do 410 tysięcy w 2018 roku. Trend wzrostowy widoczny był także w pierwszym półroczu 2019 roku, w którym przeciętne zatrudnienie wyniosło 423 tysiące osób" - czytamy. Jak zauważył Maciej Krasoń, partner i lider sektora nieruchomości i budownictwa Deloitte, po przemyśle, budownictwo jest drugą branżą, w której zatrudnia się najwięcej cudzoziemców. "Do konkurowania o ukraińskich pracowników w ostatnim czasie włączyli się Czesi i Słowacy, a z początkiem 2020 roku planowane jest szersze otwarcie niemieckiego rynku pracy dla fachowców spoza Unii, co może postawić polskie firmy w trudnej sytuacji i zmusić je do znacznego podniesienia wynagrodzeń, a także szukania nowych kierunków rekrutacji swoich kadr" - dodał. W 2017 roku średnia płaca brutto wynosiła 4535 złotych, a w 2018 wzrosła o 8,1 procent do 4902 złotych. Mediana miesięcznych zarobków w branży budowlanej jest niewiele niższa od średniej i wynosi 4684 złote (wzrost z 4500 złotych w 2017 roku).

Największe spółki

Aż dziewięć z piętnastu spółek uwzględnionych w rankingu Deloitte jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Eksperci Deloitte skupili się na piętnastu największych spółkach na polskim rynku. Kolejny rok z rzędu na podium znalazły się te same podmioty. Liderem rankingu, podobnie jak w poprzednich latach, jest Grupa Budimex, której przychody osiągnęły poziom 7,4 miliarda złotych, co stanowiło aż 16-procentowy wzrost w porównaniu do 2017 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Grupa Strabag z przychodami na poziomie 4,1 miliarda złotych (wzrost o około 12,7 procent). Ostatnie miejsce na podium zajęła Skanska, uzyskując przychody na poziomie 3 miliardów złotych.

Firma Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, podatkowe, doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem klientom z sektora publicznego i prywatnego działającym w różnych branżach. Działa w ponad 150 krajach.

Autor: mb/mmh / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock