Zyski spadają, ale banki już nie toną

Najnowsze


Podwojone zyski z działalności inwestycyjnej i 10-procentowy wzrost przychodów netto. Takie były wyniki banku Barclays po pierwszym półroczu. Pozytywne, jednak poniżej oczekiwań rynków. Złe kredyty ścięły natomiast zyski banku HSBC.

Na wzrost zysków Barclays'a miało wpływ nabycie banku Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych, oraz przychody związane z obsługą długów i transakcji walutowych.

Zysk netto banku wyniósł blisko 3 miliardy funtów, wobec oczekiwań rynków na poziomie 3,5 miliarda. Zdaniem przedstawicieli banku Barclays, gorszy wynik to skutek złej sytuacji na rynku finansowym, która nie sprzyja osiąganiu zysków. Zdaniem analityków banku, negatywne trendy z pierwszego półrocza utrzymają się i będą wywierać dalszy wpływ na sytuację na rynku.

HSBC miał mniejsze zyski przez złe kredyty

Zysk przed opodatkowaniem banku HSBC w pierwszym półroczu wyniósł 5 miliardów dolarów i był o połowę niższy licząc rok do roku. Pomimo słabszych wyników, zysk HSBC był o 100 milionów dolarów wyższy niż prognozowali analitycy.

Najwięcej HSBC zarobił w pierwszym półroczu na działalności inwestycyjnej, która przyniosła 6,3 miliarda dolarów zysku - ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku. Ten zysk został jednak częściowo "zjedzony" przez straty na złych kredytach. HSBC prognozuje, że najgorszy etap kryzysu na rynku finansowym już minął, ale ciągle nie ma pewności, kiedy nastąpi ożywienie gospodarcze i na ile będzie dynamiczne.

Źródło: TVN CNBC Biznes