Zyski (lub straty) pewne jak w banku

Najnowsze

TVN24Nie każda lokata to taki superhit...

Co trzecia lokata bankowa w rzeczywistości przynosi jej posiadaczowi straty - wylicza portal money.pl po przeanalizowaniu ofert polskich banków. Autorzy opracowania wskazują też, gdzie można na lokatach zarobić.

Przygotowane przez nich zestawienie pokazuje prawdziwy zysk z lokaty: uwzględnia takie koszty, jak podatek Belki (19 proc. z zysku), inflację (3,1 proc. w skali roku) oraz inne opłaty pobierane przez banki. Ranking obejmuje ponad 300 depozytów z oferty 34 największych banków działających w Polsce.

VW Bank Direct daje zarobić najwięcej

Money.pl obliczył, ile różne lokaty dają zysku w skali miesiąca, uznając to za kryterium do porównania lokat o różnych terminach zapadalności.

Najlepszą okazała się 12-miesięczna Lokata Plus w VW Bank Direct. Lokując na niej 10 tys. zł można uzyskać przeciętny zysk w skali miesiąca (po uwzględnieniu inflacji, wszystkich opłat i podatku Belki) na poziomie 28,8 złotych. Autorzy opracowania wskazują jednak, że oprocentowanie lokaty (obecnie 8,1 proc.) ma charakter zmienny - czyli nie ma gwarancji jego utrzymania przez cały okres trwania lokaty.

Inna, 3-miesięczna lokata w tym samym banku ma oprocentowanie stałe 8,05 proc. (w skali roku) i daje pewność miesięcznego zysku z 10-tysięcznej lokaty na poziomie 28,5 złotych.

Ponad 20 zł z każdych 20 tysięcy

Ponadto średnio ponad 26 zł miesięcznie na czysto można uzyskać deponując środki w Allianz Banku na oprocentowanej na 7,7 proc. rocznie lokacie 3-miesięcznej. Natomiast założona na taki sam okres Lokata Meritum Zysku w internecie w Meritum Banku (dawniej BWE) gwarantuje - przy stałym oprocentowaniu na poziomie 7,5 proc. w skali roku - przeciętny zysk w wysokości prawie 25 złotych.

Również w Eurobanku, Kredyt Banku, Getin Banku, Dominet Banku, Fortis Banku,a także Banku Pocztowym można uzyskać przeciętnie ponad 20 zł zysku miesięcznie.

Mozna też stracić

Nie każda lokata przynosi posiadaczowi zyski. W tym samym Banku Pocztowym oprocentowanie lokat standardowych 3, 6 i 12-miesięcznych wynosi... 0,1 proc. w skali roku. Po odliczeniu podatku oraz kosztów inflacji jej posiadacze tracą realnie co miesiąc ponad 25 złotych.

Jak wylicza money.pl, ponad 19 złotych na czysto mogą stracić zainteresowani miesięczną e-lokatą w Fortis Banku, którzy nie są jego klientami. Aby ją założyć, trzeba posiadać rachunek, którego otwarcie kosztuje jednorazowo 20 zł, a koszt miesięcznego utrzymania wynosi 7 złotych.

Źródło: money.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24