Zyski firm spadły o połowę

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Zyski polskich firm w I kwartale wyniosły 9,8 mld zł

Polskie przedsiębiorstwa w I kwartale tego roku nadal były na plusie, ale ich zysk spadł o ponad połowę w porównaniu z I kwartałem 2008 roku - podał w czwartek GUS. Przedsiębiorstwa w I kwartale zarobiły prawie 10 mld zł.

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2009 roku spadł o 52,1 proc. rok do roku i wyniósł 9,8 mld zł.

"W I kwartale 2009 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne uległy pogorszeniu w stosunku do odnotowanych przed rokiem. Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio wzrost ten wyniósł 3,4 proc. i 6,6 proc.), co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (97,1 proc. wobec 94,1 proc. w I kwartale 2008 r.)" - napisał GUS w komentarzu.

Pocieszające jest, że sama podstawowa działalność polskich firm była w I kwartale dochodowa. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 22,1 mld zł i był niższy o 8,0 proc. w stosunku do osiągniętego przed rokiem. Pogorszył się wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Spadł on z 2,2 mld zł do 1,5 mld zł.

Opcje zjadły 10 mld zł

Prawdziwym ciosem dla zyskowności firm były natomiast operacje finansowe, czyli spłaty kredytów, rozliczenia kursowe, a także... opcje walutowe. Wynik finansowy na operacjach finansowych pogorszył się z minus 0,5 mld zł w I kwartale zeszłego roku do minus 10,2 mld zł.

Jak na zapaść gospodarczą, jaka nastąpiła na całym świecie, stosunkowo mało polskich firm pogrążyło się w stratach. Eksport spadł wyraźnie, ale też nie dramatycznie. Zysk netto wykazało 62,3 proc. ogółu przedsiębiorstw w porównaniu z 66,9 proc. wszystkich przed rokiem.

Poziom sprzedaży eksportowej polskich firm był o 4,4 proc. niższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zmniejszył się z 20,6 proc. do 19,4 proc.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24