Zwolnienia grupowe w PZU

PZUO planowanych działaniach powiadomione już zostały związki zawodowe i rady pracowników

PZU zakłada, że w ramach restrukturyzacji w PZU SA i PZU Życie SA w okresie od października do listopada 2014 r. redukcja zatrudnienia obejmie do 230 pracowników - poinformowała spółka. W sumie restrukturyzacja ma objąć do 836 osób.

"Ostateczna liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu przez PZU SA i PZU Życie SA procesu konsultacji ze związkami zawodowymi" - napisano w komunikacie.

Korzystne warunki odejścia

- Naszym celem jest zapewnienie pracownikom objętym zwolnieniami korzystniejszych warunków odejścia, niż gwarantują to przepisy prawa. Oprócz odpraw gwarantowanych przez tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych, PZU chce wypłacić dodatkową odprawę zwalnianym pracownikom, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę - powiedziała Olga Zarachowicz, dyrektor zarządzający ds. HR w Grupie PZU.

O planowanych działaniach powiadomione już zostały związki zawodowe i rady pracowników. Zasady, na jakich będzie przeprowadzany proces zwolnień grupowych, zostaną ogłoszone po zakończeniu procesu negocjacji ze stroną związkową.

PZU podało, że koszt związany z wypłatą świadczeń na rzecz zwalnianych pracowników został oszacowany w budżecie na 2014 rok i zostanie ujęty w raporcie za 2014 r.

Autor: ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PZU

Pozostałe wiadomości