Związkowcy z "Budryka" z zarzutami

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Górnicy z Budryka strajkowali przez 46 dni

Liderzy strajku w Kopalni Budryk usłyszeli zarzuty karne. Prokuratura w Mikołowie zarzuca im m.in. naruszenia przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Śledztwo wciąż trwa.

Strajk na tle płacowym trwał w "Budryku" od połowy grudnia ubiegłego roku do końca stycznia 2008. Zdaniem prokuratury jego organizatorzy przed podjęciem akcji nie wyczerpali wszelkich możliwości porozumienia się z pracodawcą.

- Kwestia legalności lub nielegalności tego strajku jest dalej idąca niż naruszenie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Na ten temat musi się wypowiedzieć niezawisły sąd – zaznaczył zastępca prokuratora rejonowego w Mikołowie Mariusz Jeziorowski.

Liderzy strajku nie przyznają się do winy

Zarzuty usłyszeli Wiesław Wójtowicz, Grzegorz Bednarski ze związku „Kadra Budryka” i Krzysztof Łabądź z „Sierpnia 80”. Żaden z nich nie przyznał się do winy. - Postępowałem zgodnie z obowiązującym prawem, nie mam sobie nic do zarzucenia – powiedział Łabądź.

Wójtowicz – poza naruszeniem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – odpowiada dodatkowo za podżeganie pracowników do pozbawienia wolności byłego prezesa kopalni Piotra Bojarskiego.

Prokuratura nie wyklucza postawienia kolejnych zarzutów i zwiększenia liczby podejrzanych. Wielowątkowe śledztwo dotyczy m.in. gróźb karalnych wobec górników, którzy nie zgadzali się ze strajkującymi i chcieli podjąć pracę, a także zniszczenia mienia kopalni. (CZYTAJ WIĘCEJ)

Kopalnie: strajk był nielegalny

Kierownictwo Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), do której należy kopalnia „Budryk” od początku stało na stanowisku, że strajk był nielegalny. Po proteście władze spółki zapowiedziały zwolnienie kilkunastu uczestników strajku, zarzucając im łamanie wielu przepisów i regulaminów pracy. Wobec części z nich, m.in. Łabądzia, pracodawca wycofał wypowiedzenie, a związkowiec na mocy zawartej z JSW ugody zrezygnował z zapowiadanego procesu w tej sprawie. (CZYTAJ WIĘCEJ)

W maju Państwowa Inspekcja Pracy oceniła, że zwolnienie z pracy Łabądzia i Bednarskiego było nieprawidłowe. W związku z tym inspekcja wystąpiła o ukaranie dyrektora kopalni. PIP nie zakwestionowała merytorycznych powodów zwolnień związkowców, lecz naruszenie przez dyrekcję kopalni procedur. Zwolnienia dokonane zostały bowiem bez zgody zakładowych organizacji związkowych.

Przedstawiciele JSW argumentowali wówczas, że zwracali się w tej sprawie do związków, podając szczegółowo motywy planowanych zwolnień. Związkowcy mieli jednak nie przyjąć do wiadomości argumentów spółki i nie zgodzić się na zwolnienia swoich szefów. Kierownictwo JSW określało sytuację jako "absurdalną", bo zwolnieni to jednocześnie szefowie związków, które spółka musiała pytać o zgodę na wypowiedzenia.

Związkowcy nie zostali zwolnieni za udział w strajku, lecz za łamanie prawa. Postawione im zarzuty dotyczyły m.in. wprowadzenia w błąd kierownictwa kopalni, naruszenia nietykalności cielesnej, szantażu, stosowania gróźb, pomawiania, znieważania, łamania regulaminu pracy oraz uniemożliwienia podziemnych kontroli.

Boże Narodzenie pod ziemią

W trwającym od 17 grudnia ubiegłego roku do 31 stycznia br. strajku uczestniczyło kilkaset z liczącej ok. 2,4 tys. osób załogi "Budryka". Protestujący chcieli wyrównania swych płac do poziomu JSW, której częścią samodzielna dotąd kopalnia stała się w styczniu. Okupację prowadzono na powierzchni i pod ziemią, ponad dwa tygodnie trwała też podziemna głodówka. (CZYTAJ WIĘCEJ)

Przedstawiciele JSW już podczas strajku zarzucali jego organizatorom łamanie prawa, informując o tym prokuraturę w Mikołowie. Po zakończeniu protestu przedstawili listę 18 zdarzeń, którymi motywowali wszczęcie procedur zwolnienia liderów strajku oraz niektórych ich współpracowników.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24