Związkom wciąż nie podoba się rządowy pakiet

Najnowsze

TVN24Janusz Śniadek zapowiada sprzeciw wobec rządowych zmian

Wciąż nie ma zgody co do ostatecznego kształtu pakietu antykryzysowego dla rynku pracy. Sprzeciw wobec rządowych zmian w pakiecie zapowiada przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek, natomiast poparcie rządowej wersji dokumentu deklarują pracodawcy.

Śniadkowi chodzi o zapisy dotyczące 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, możliwości podpisywania umów na czas określony na maksymalnie dwa lata, oraz subsydiowanego zatrudnienia w czasie postoju. - W porównaniu do wersji z 22 maja, rząd wprowadził do projektu zmianę polegającą na tym, że takie instrumenty będą przysługiwać wszystkim firmom w kłopotach z jakichkolwiek powodów, a nie tylko tym, których sytuacja pogorszyła się po lipcu ub.r. w związku z kryzysem - powiedział Śniadek w środę wieczorem po nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej.

- W takim kształcie, bez uzgodnienia ze stroną społeczną, rząd skierował projekt do Sejmu - podkreślił lider Solidarności.

W opinii Janusza Śniadka, tak skonstruowany zapis może nie poprawić bezpieczeństwu pracowników. Lider związku zwrócił też uwagę na konieczność odmrożenia progów dochodów uprawniających do otrzymania zasiłków rodzinnych, które obecnie - jego zdaniem - są poniżej minimum egzystencji.

Pracodawcy: zmiana słuszna

Inna opinię w tej materii maja pracodawcy. Zdaniem Zbigniewa Żurka z Bussiness Centre Club, taka zmiana w projekcie ustawy jest słuszna, bo może "uchronić firmy przed wepchnięciem w kryzys". - Pomoc finansowa powinna być udzielana tym firmom, które wpadły w kłopoty, zaś zmiany legislacyjne dotyczące uelastycznienia stosunku pracy powinny dotyczyć wszystkich firm po to, żeby nie wpadły w kłopoty - argumentował przedstawiciel związku pracodawców.

Z kolei przedstawiciel strony rządowej, wiceminister gospodarki Rafał Baniak zapewnił po posiedzeniu Komisji, że "jeżeli przepisy są niejasne, to wymaga to doprecyzowania w ramach prac parlamentarnych między innymi w komisjach sejmowych". - Będą brali w nich udział partnerzy społeczni, o co zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu przewodniczący Komisji Trójstronnej, wicepremier Waldemar Pawlak - powiedział Baniak.

Zmiany na czas kryzysu

Pakiet antykryzysowy to zmiany przede wszystkim w prawie pracy, które w połowie marca zaproponowali pracodawcy i pracownicy. Większość z nich Ministerstwo Pracy przełożyło na ustawy, które 2 czerwca przyjął rząd. Zmiany dotyczą zawierania umów na czas określony, elastycznego czasu pracy, dofinansowania dla firm, które znalazły się w kłopotach finansowych, dopłat do szkoleń pracowników i wypłacanych im stypendiów.

Rząd chce, aby pakiet został uchwalony jeszcze przed sejmowymi wakacjami.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24