Związkom wciąż nie podoba się rządowy pakiet

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Janusz Śniadek zapowiada sprzeciw wobec rządowych zmian

Wciąż nie ma zgody co do ostatecznego kształtu pakietu antykryzysowego dla rynku pracy. Sprzeciw wobec rządowych zmian w pakiecie zapowiada przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek, natomiast poparcie rządowej wersji dokumentu deklarują pracodawcy.

Śniadkowi chodzi o zapisy dotyczące 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, możliwości podpisywania umów na czas określony na maksymalnie dwa lata, oraz subsydiowanego zatrudnienia w czasie postoju. - W porównaniu do wersji z 22 maja, rząd wprowadził do projektu zmianę polegającą na tym, że takie instrumenty będą przysługiwać wszystkim firmom w kłopotach z jakichkolwiek powodów, a nie tylko tym, których sytuacja pogorszyła się po lipcu ub.r. w związku z kryzysem - powiedział Śniadek w środę wieczorem po nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej.

- W takim kształcie, bez uzgodnienia ze stroną społeczną, rząd skierował projekt do Sejmu - podkreślił lider Solidarności.

W opinii Janusza Śniadka, tak skonstruowany zapis może nie poprawić bezpieczeństwu pracowników. Lider związku zwrócił też uwagę na konieczność odmrożenia progów dochodów uprawniających do otrzymania zasiłków rodzinnych, które obecnie - jego zdaniem - są poniżej minimum egzystencji.

Pracodawcy: zmiana słuszna

Inna opinię w tej materii maja pracodawcy. Zdaniem Zbigniewa Żurka z Bussiness Centre Club, taka zmiana w projekcie ustawy jest słuszna, bo może "uchronić firmy przed wepchnięciem w kryzys". - Pomoc finansowa powinna być udzielana tym firmom, które wpadły w kłopoty, zaś zmiany legislacyjne dotyczące uelastycznienia stosunku pracy powinny dotyczyć wszystkich firm po to, żeby nie wpadły w kłopoty - argumentował przedstawiciel związku pracodawców.

Z kolei przedstawiciel strony rządowej, wiceminister gospodarki Rafał Baniak zapewnił po posiedzeniu Komisji, że "jeżeli przepisy są niejasne, to wymaga to doprecyzowania w ramach prac parlamentarnych między innymi w komisjach sejmowych". - Będą brali w nich udział partnerzy społeczni, o co zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu przewodniczący Komisji Trójstronnej, wicepremier Waldemar Pawlak - powiedział Baniak.

Zmiany na czas kryzysu

Pakiet antykryzysowy to zmiany przede wszystkim w prawie pracy, które w połowie marca zaproponowali pracodawcy i pracownicy. Większość z nich Ministerstwo Pracy przełożyło na ustawy, które 2 czerwca przyjął rząd. Zmiany dotyczą zawierania umów na czas określony, elastycznego czasu pracy, dofinansowania dla firm, które znalazły się w kłopotach finansowych, dopłat do szkoleń pracowników i wypłacanych im stypendiów.

Rząd chce, aby pakiet został uchwalony jeszcze przed sejmowymi wakacjami.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24