ZUS musi płacić Polakom i za granicą

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24.plZUS nie może zawiesić wypłat świadczeń Polakom mieszkającym za granicą

ZUS nie może zawiesić wypłaty świadczeń Polakom mieszkającym za granicą - uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zdaniem generalnego rzecznika Trybunału Miguela Poiares Maduro, polskie przepisy są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. - Polska ustawa wprowadza odmienne traktowanie obywateli polskich będących ofiarami deportacji, mających miejsce zamieszkania w Polsce i tych, którzy skorzystali ze swobody przemieszczania się i osiedlili się w innym kraju członkowskim - napisał rzecznik w opinii dla sędziów Trybunału.

Polska ustawa wprowadza odmienne traktowanie obywateli polskich będących ofiarami deportacji, mających miejsce zamieszkania w Polsce i tych, którzy skorzystali ze swobody przemieszczania się i osiedlili się w innym kraju członkowskim Trybunał, renty

- Tym samym stanowi ono tym samym ograniczenie swobód przyznanych każdemu obywatelowi Unii - ocenił.

Rzecznik zaznaczył, że nic nie różni obywatela polskiego, który jest ofiarą deportacji reżimu sowieckiego i który mieszkania na terytorium Polski, i innego obywatela polskiego będącego ofiarą takiej deportacji, który mieszka w innym państwie członkowskim UE.

Polska sprawa

Rzecznik odniósł się do prośby Sądu Okręgowego w Koszalinie, który zwrócił się do Trybunału o zbadanie, czy polskie przepisy uzależniające wypłatę renty inwalidom wojennym od zamieszkiwania w Polsce, są zgodne z zagwarantowaną w unijnym traktacie zasadą swobodnego przepływu osób w UE.

Z kolei polski sąd rozpatrywał sprawę renty inwalidzkiej z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w miejscach odosobnienia w okresie deportacji, jaką dostawała pani Halina Nerkowska, od 1985 roku mieszkająca w Niemczech. W 2002 roku ZUS zawiesił wypłacanie jej renty, tłumacząc, że rencistka mieszka poza granicami Polski.

- W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej fakt zamieszkiwania w Niemczech nie może stanowić okoliczności przesądzającej o odmowie wypłaty renty - uważa sama Nerkowska.

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału, ale praktyka wskazuje, że w większości przypadków sędziowie podzielają jego argumenty. Ostatecznego rozstrzygnięcia Trybunału można się spodziewać w ciągu kilku miesięcy.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl