Zmienisz bank, nie stracisz ulgi odsetkowej

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Cesja kredytów między bankami nie pozbawia prawa do ulgi

Refinansowanie kredytu poprzez działania banku, w postaci np. połączeń czy sprzedaży, nie powoduje u podatników utraty ulgi odsetkowej, jeśli nabyli do niej prawo - podaje "Gazeta Prawna".

Ulga w podatku PIT na odsetki od kredytu mieszkaniowego została zniesiona. Jednak osoby, które zaciągnęły kredyty na cele mieszkaniowe przed 1 stycznia 2007 r., mają prawo do kontynuowania odliczania wydatków na spłatę odsetek od tych kredytów, do czasu upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.).

Wiele osób rozważa jednak refinansowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego parę lat temu: obecnie proponowane przez banki okazują się znacznie korzystniejsze, m.in. dzięki znacznemu obniżeniu marż banków.

Tymczasem organy podatkowe stoją na stanowisku, że refinansowanie kredytu powoduje utratę ulgi odsetkowej. To nowy kredyt, ulga się juz nie należy - argumentują.

Zmieniając bank, nie zaciągasz nowej pożyczki

Rzecz w tym, że takie transakcje, co do zasady, nie skutkują utratą prawa do ulgi odsetkowej przez kredytobiorców. Należy bowiem zwrócić uwagę, że z punktu widzenia kredytobiorców transakcje te nie prowadzą do zawarcia nowych umów kredytowych. Podstawą spłaty odsetek od kredytu hipotecznego będzie nadal umowa kredytowa zawarta przed 1 stycznia 2007 r. - dowodzi "Gazeta Prawna".

Istotnym warunkiem jest, aby podmiotem przejmującym wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych była również instytucja uprawniona do udzielania kredytów mieszkaniowych. Podstawę odliczania odsetek przez kredytobiorcę stanowi zaświadczenie o zapłaconych w roku podatkowym odsetkach, które musi zostać wydane przez instytucję uprawnioną do udzielania kredytów - stwierdza "GP".

Rozbieżność między Szczecinem a Lublinem

Jednak rozbieżności w interpretacji przepisów wystąpiły nawet w przypadku orzecznictwa sądów administracyjnych. Przykładowo WSA w Szczecinie uznał, że refinansowanie nie powoduje utraty ulgi odsetkowej, gdyż nowy kredyt jest również zaciągany na cele mieszkaniowe.

Z kolei WSA w Lublinie miał odmienne zdanie, gdyż orzekł, że refinansowanie kredytu prowadzi nie tylko do zamiany podmiotu finansującego inwestycję, ale także do zmiany celu, na jaki zostaną przeznaczone uzyskane w ten sposób środki pieniężne. Środki pieniężne uzyskane z nowego kredytu zostaną bowiem przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej, a nie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Nie wszystko zależy od kredytobiorcy

Decyzja o refinansowaniu kredytu i tym samym zmiany banku zależy wyłącznie od kredytobiorcy. Jednak do zmiany banku kredytującego mieszkanie może również dojść poprzez działania podejmowane przez sam bank, o których to działaniach może nawet nie wiedzieć kredytobiorca.

- Dotyczy to m.in. przypadków połączeń, sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku, która się zajmuje udzielaniem kredytów hipotecznych, czy też po prostu cesji wierzytelności wynikających z kredytów hipotecznych - wskazuje na łamach "GP" Marcin Zimny, prawnik z CMS Cameron McKenna.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24