Zmiany we władzach państwowych gigantów

Najnowsze

Aktualizacja:
materialy prasoweZiany w PGNiG i Orlenie

Zmiany na szczytach wielkich spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa. Nowe składy rad nadzorczych mają PGNiG i Orlen.

Z Rady Orlenu odwołano Janusza Zielińskiego i związanego z PSL Krzysztofa Kołacha.

W miejsce Zielińskiego Ministerstwo Skarbu Państwa powołało Cezarego Banasińskiego, byłego prezesa UOKiK. Zgodnie ze statutem płockiego koncernu resort ma prawo do odwołania i powołania bez zgody akcjonariuszy jednego członka rady nadzorczej spółki.

Z kolei Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w miejsce Kołacha powołało Michała Gołębiowskiego. Gołębiowski jest absolwentem prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. jest członkiem korpusu cywilnego i pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa, a od 2009 r. jest w tym resorcie naczelnikiem departamentu spółek kluczowych, w tym paliwowych.

Afera korupcyjna

Resort skarbu wnioskował o zwołanie NWZ Orlenu po przedstawieniu w grudniu ubiegłego roku korupcyjnych zarzutów b. członkowi zarządu Markowi S. Warszawskiej Prokuratura Apelacyjna zatrzymała w sprawie cztery osoby: ówczesnego członka zarządu PKN Orlen ds. petrochemii Marka S., dwóch podległych mu dyrektorów oraz przedsiębiorcę z okolic Płocka Pawła M. Obaj dyrektorzy płockiego koncernu usłyszeli zarzuty nadużycia zaufania w spółce.

Prokuratorskie zarzuty korupcji w sektorze gospodarczym usłyszał Marek S. i biznesmen Paweł M. W przypadku Marka S. chodzi o spowodowanie znacznych skutków majątkowych, a w przypadku Pawła M. o wręczenie korzyści majątkowej znacznej wartości.

Po informacji o zarzutach dla Marka S. Rada Nadzorcza PKN Orlen odwołała go z zarządu spółki. Jednocześnie rada podjęła uchwałę o czasowym delegowaniu ze swojego grona do zarządu płockiego koncernu Piotra Wielowieyskiego.

Nowe twarze w PGNiG

Zmiany zaszły dziś także w Radzie Nadzorczej PGNiG. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Grzegorza Banaszka, powołując do niej jednocześnie Józefa Głowackiego i Wojciecha Chmielewskiego. Z kolei minister skarbu w uzgodnieniu z ministrem gospodarki powołał do rady Janusza Pilitowskiego.

5 stycznia rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PGNiG złożył Stanisław Rychlicki, tłumacząc decyzję "ważnymi powodami osobistymi".

Powołany do rady nadzorczej Wojciech Chmielewski jest obecnie zastępcą dyrektora w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III Ministerstwa Skarbu Państwa.

Józef Głowacki pełni w MSP funkcję dyrektora Departamentu Mienia Skarbu Państwa.

Janusz Pilitowski jest natomiast obecnie zastępcą dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki.

Jednym z najważniejszych zadań nowej rady będzie ogłoszenie konkursu na prezesa PGNiG. Obecnie pełniącym obowiązki prezesa jest dotychczasowy wiceprezes Marek Karabuła. Dotychczasowy prezes Michał Szubski zrezygnował w grudniu. Jak tłumaczył, powodem tej decyzji był brak zgody URE na podwyżki cen gazu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: materialy prasowe