Złoża łupków w Polsce "opłacalne"

Najnowsze

Aktualizacja:
PAP/EPAEksperci: złoża łupków opłacalne

Złoża gazu łupkowego w Polsce są wystarczająco duże, można go wydobywać w sposób opłacalny i jego jakość jest bardzo wysoka - twierdzą amerykańscy eksperci.

Spotkanie w sprawie wydobycia gazu łupkowego w Polsce odbyło się w czwartek w ambasadzie RP w Waszyngtonie z udziałem autorów niedawno ogłoszonego raportu o zasobach tego gazu na świecie.

Raport dla rządu USA

- Złoża gazu łupkowego w Polsce są wystarczająco duże, można go wydobywać w sposób opłacalny i jego jakość jest bardzo wysoka. Jeżeli porównamy je z porównywalnymi złożami i warunkami eksploatacji w USA, myślę, że jego wydobycie powinno być konkurencyjne - powiedział Vello A. Kuuskraa, prezes firmy Advanced Resources International Inc. która sporządziła dla rządu USA raport.

Według tego raportu, streszczonego przez prezesa Kuuskrę na spotkaniu, Polska posiada największe złoża możliwego technicznie do eksploatacji gazu łupkowego w Europie. - Czy gaz ten może być wydobywany w sposób odpowiedni, także ze względu na ochronę środowiska, zależy w dużej mierze od Polski. Jeden z problemów polega na tym, że potrzeba do tego wody, ale musi się to robić tak, żeby nie uszkodzić wody pitnej - dodał Kuuskraa.

Podkreślił, że gaz łupkowy przyczyni się do większej dywersyfikacji źródeł energii, co jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Kilka koncernów amerykańskich otrzymało koncesję na poszukiwania i eksploatację w Polsce.

"Koszty wydobycia w Polsce będą bardzo konkurencyjne"

Polsko-amerykańska współpraca energetyczna, m.in. w zakresie eksploatacji gazu łupkowego, będzie jednym z tematów rozpoczynającej się w piątek wizyty w Warszawie prezydenta Baracka Obamy. W USA wydobywa się gaz łupkowy od dłuższego czasu i - jak zauważył prezes Kuuskra - "będziemy dzielić się z Polską naszymi doświadczeniami jak robić to najwydajniej i w sposób najzdrowszy ekologicznie".

Zdaniem radcy naukowego ambasady RP w Waszyngtonie, prof. Marka Konarzewskiego, z dyskusji wynikają bardzo optymistyczne prognozy co do szans, jakie stwarza gaz łupkowy. - Amerykanie są już głęboko przekonani, że zasoby gazu łupkowego są na tyle pokaźne, by warto je eksploatować i że koszty wydobycia w Polsce będą bardzo konkurencyjne w porównaniu z kosztami w innych krajach - powiedział.

Uniezależnienie od Rosji?

Potwierdzenie opłacalnych w wydobyciu złóż gazu łupkowego - komentują niektóre media na Zachodzie - stwarza perspektywę uniezależnienia się Polski w przyszłości od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Uczestnicząca w dyskusji Sally Kornfeld z amerykańskiego ministerstwa energetyki podkreśliła potrzebę przygotowania polskich agend rządowych do opracowania regulacji chroniących środowisko naturalne na terenach przyszłej eksploatacji gazu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA