Najnowsze

Złoty próbuje odbić kredyt

Najnowsze

TVN24W kryzysie stawialiśmy na złotego

Spada udział walutowych kredytów mieszkaniowych w portfelu wszystkich kredytów hipotecznych. Na koniec listopada 2009 roku walutowe kredyty stanowiły 63 proc. wszystkich kredytów mieszkaniowych, podczas gdy na koniec 2008 roku - 70 proc. - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. - Trend ten jednak może się odwrócić - zaznacza regulator

Zadłużanie się w walucie obcej, mimo niskiego oprocentowania, wiąże się jednak dla kredytobiorcy otrzymującego dochody w złotych z dodatkowym ryzykiem, wynikającym ze zmienności kursów walut obcych knf o kredycie

Pięć minut złotego

Zdaniem regulatora, zmieniła się polityka kredytowa banków w zakresie kredytów walutowych, a było to spowodowane głównie sytuacją na rynku walutowym - osłabieniem złotego oraz wzrostem kosztów pozyskania finansowania w walucie.

Według KNF, umacnianie się złotego oraz łatwiejszy dostęp do walutowych źródeł finansowania działalności kredytowej stwarzają warunki do wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych. - Zadłużanie się w walucie obcej, mimo niskiego oprocentowania, wiąże się jednak dla kredytobiorcy otrzymującego dochody w złotych z dodatkowym ryzykiem, wynikającym ze zmienności kursów walut obcych - ostrzega KNF.

Dodaje, że klient nie ma praktycznie możliwości zarządzania ryzykiem walutowym, dlatego kredyt walutowy nie powinien być produktem masowym. - Kosztów wynikających ze wzrostu kwoty zadłużenia i rozszerzania się widełek kursowych, stanowiących obciążenie dochodów kredytobiorcy można uniknąć, zaciągając kredyt w złotych - radzi KNF.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24