Zgodzili się na cięcia, dostaną miliardy

Najnowsze

Aktualizacja:

Grecki parlament zatwierdził we wtorek wieczorem kolejne cięcia wydatków budżetowych, w tym płac w sektorze publicznym i emerytur. Są one niezbędne, aby Grecja mogła otrzymać drugi międzynarodowy pakiet ratunkowy wysokości 130 mld euro.

Cięcia te mają przynieść oszczędności sięgające 3,2 mld euro i są niezbędne dla osiągnięcia przez Grecję zakładanej redukcji deficytu budżetowego w tym roku do 6,7 proc. PKB.

Uchwalone we wtorek cięcia obejmują m.in. redukcję budżetu obronnego o 400 mln euro i redukcję kosztów operacyjnych w ministerstwach o 15 proc.

Pomoc dla Grecji

We ubiegłym tygodniu eurogrupa zatwierdziła drugi program pomocy dla zagrożonej bankructwem Grecji o wartości 130 mld euro. Dzięki niej Ateny będą w stanie wykupić 20 marca swoje obligacje o wartości ok. 14,4 mld euro i uniknąć bankructwa.

W zamian za pomoc Grecja musiała zobowiązać się do wprowadzenia dodatkowych oszczędności - m.in. do likwidacji 150 tys. miejsc pracy w sektorze publicznym i obniżki płacy minimalnej o 22 proc - oraz zaoszczędzenia dodatkowo 325 mln euro w budżecie na 2012 rok.

Pakiet pomocowy zakłada też znaczącą redukcję długu greckiego przez prywatnych wierzycieli (o 107 mld euro) oraz utworzenie specjalnego konta, na którym znajdować się będzie dość pieniędzy na obsługę greckiego zadłużenia przez trzy miesiące.

Źródło: PAP