Najnowsze

Zbrojeniówka może szykować się do konsolidacji. UOKiK wydał zgodę

Najnowsze

PAPPolską branżę zbojeniową czeka konsolidacja

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie mogła przejąć 16 spółek z sektora obronnego. Prezes UOKiK wydał dwie zgody na koncentrację związane z realizacją strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa Polski

Podmiotem dominującym przyszłej grupy kapitałowej będzie Polska Grupa Zbrojeniowa. I to ona wystąpiła do UOKiKu o zgodę na koncentracje. Pisma wpłynęły do urzędu w lutym i marcu b.r.

- Pierwsza z koncentracji polega na objęciu kontroli nad 11 spółkami z grupy Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych oraz Hutą Stalowa Wola, natomiast druga transakcja polega na przejęciu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni oraz czterech przedsiębiorstw nadzorowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (Fabrykę Broni Łucznik – Radom, Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL–Kalisz, Nano Carbon w Warszawie oraz MS TFI w Warszawie) - czytamy w komunikacie.

W skład nowej grupy wchodziłyby zakłady: motoryzacyjny z Poznania, mechaniczny z Siemianowic Śląskich, elektroniczny z Zielonki, lotniczy z Łodzi, uzbrojeniowy z Grudziądza, łączności z Zegrza i Czernicy, inżynieryjny z Dęblina, lotniczy z Bydgoszczy i Warszawy oraz Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno–Technologiczne w Warszawie.

Spółki wojskowe

Przejmowane spółki zajmują się projektowaniem lub produkcją oraz serwisowaniem sprzętu wojskowego.

- Utworzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej i skupienie wokół niej spółek z sektora obronnego wynika ze Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która została przyjęta uchwałą Rady Ministrów z kwietnia 2013 r. Zakłada ona m.in. utworzenie skonsolidowanej struktury krajowego przemysłowego potencjału obronnego - pisze UOKIK w oświadczeniu.

PGZ jest kontrolowana przez Skarb Państwa, ma stać się podmiotem dominującym przyszłej grupy kapitałowej, do której należeć będą spółki sektora obronnego. - Analiza skutków obu koncentracji wykazała, że nie doprowadzą one do ograniczenia konkurencji. Wynika to głównie z faktu, że większość przejmowanych przez PGZ spółek nie konkuruje bezpośrednio ze sobą oraz ze struktury rynku nabywania sprzętu wojskowego i usług powiązanych - twierdzą przedstawiciele urzędu.

Nabywcą zakładów jest Ministerstwo Obrony Narodowej, którego przepisy polskie i unijne obligują do wybierania dostawców w drodze przetargów, w których biorą udział również zagraniczni przedsiębiorcy. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie zatem spotykała się z silną pozycją rynkową zamawiającego oraz konkurentów.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP