Zatrudnij mamę to dostaniesz ulgę

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Zatrudnienie kobiety po macierzyńskim lub wychowaczym będzie procentować ulgami

Za zatrudnienie kobiety wracającej z urlopu macierzyńskiego albo osoby po 50 roku życia firmy będą mogły liczyć na zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - zapowiada w "Gazecie Prawnej" wiceminister pracy i polityki społecznej.

Ministerstwo chce zwolnić te firmy z opłacania składek przez trzy lata. Rozważana jest również możliwość refundacji pracodawcom kosztów przekwalifikowania tych pracowników, którzy są zagrożeni zwolnieniem na przykład ze względu na ich wiek. - Chodzi na przykład o 54-letniego malarza pokojowego, który nie może wykonywać już tej pracy, ale mógłby zostać świetnym doradcą klienta w sklepie handlującym akcesoriami malarskimi - tłumaczy Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Bezrobocie dalej w dół Resort pracy planuje też najpóźniej w kwietniu przekazać do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma on zawierać wiele rozwiązań sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i zwiększaniu mobilności zawodowej. Zaczną one obowiązywać od stycznia 2009 roku.

Wiceminister szacuje, że bezrobocie na koniec tego roku spadnie poniżej 10 proc.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24