Zasiłek pogrzebowy w 2023 roku. Ile wynosi i komu przysługuje świadczenie?

Autor:
jr/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
"Usługi to jest coś, na czym zaoszczędziliśmy w ostatnich miesiącach"
"Usługi to jest coś, na czym zaoszczędziliśmy w ostatnich miesiącach"TVN24
wideo 2/5
TVN24"Usługi to jest coś, na czym zaoszczędziliśmy w ostatnich miesiącach"

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie mające na celu choćby częściową rekompensatę kosztów poniesionych w związku z organizacją pogrzebu. Podpowiadamy, ile wynosi oraz komu przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS (dla rolników) przysługujące w razie śmierci bliskiej osoby. Ma to być rekompensata za poniesione koszty pochówku.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje nie tylko członkowi rodziny, ale również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej pod warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu.

Do członków rodziny zaliczają się:

- małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,

- rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,

- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

- dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

- inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

- rodzeństwo,

- dziadkowie,

- wnuki,

- osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

- osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,

- osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,

- osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,

- osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

- osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

- osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,

- cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,

- osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

- osoby, która pobierała rentę socjalną,

- osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

- osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Należy pamiętać, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wynosi dla członków rodziny 4 tys. zł, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Z kolei osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego przysługuje zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 2011 roku.

Czy zasiłek pogrzebowy wzrośnie?

Zasiłek pogrzebowy od wielu lat jest na tym samym poziomie i jego wysokość poruszyła w interpelacji poselskiej posłanka Urszula Nowogórska. Oceniła, że na "ten moment, kwota świadczeń wypłacana przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie zapewnia możliwości wyprawienia nawet skromnego pogrzebu".

"Otrzymywane świadczenia są nieadekwatne do średniego kosztu pochowania zmarłego, rozpoczynającego się od kwoty siedmiu tysięcy złotych. Wiele pogrążonych w żałobie rodzin musi zaciągać kredyt w celu opłacenia wszystkich kosztów pogrzebu, narażając się przy tym na zachwianie swojego bezpieczeństwa finansowego" - wyjaśniła w interpelacji.

Na jej pytanie, czy istnieje możliwość podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego do 200 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, Stanisław Szwed z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedział, że obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego.

Czytaj także: Zasiłek pogrzebowy może pójść w górę

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości