Zarabiasz minimalnie? To ci trochę wzrośnie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. wyniesie 1386 zł

Wynagrodzenie minimalne w ciągu następnych trzech lat wzrośnie o co najmniej 5,2-5,7 proc. - wynika z szacunków przedstawionych przez ministerstwo pracy i polityki społecznej. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. wyniesie 1386 zł.

"Bazując na prognozach podstawowych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów w ramach prac nad projektem budżetu państwa na 2011 r., można wywieść, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2012-2013 powinien kształtować się w granicach co najmniej 5,7-5,2 proc." - stwierdził resort pracy w odpowiedzi na interpelacje poselską.

Minister Jolanta Fedak poinformowała, że na forum Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, działającego w ramach Trójstronnej Komisji, dyskutowany jest problem wypracowania mechanizmów wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. "Wymieniona tematyka jest także przedmiotem prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny" - napisano w odpowiedzi.

Resort zakcentował też, że siła nabywcza minimalnego wynagrodzenia w Polsce (liczona wg. wskaźnika Purchasing Power Parities) jest znacznie wyższa niż wynikałoby to z wartości nominalnej.

Zdaniem minister pracy Jolanty Fedak wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce do wartości zbliżonej do poziomu w innych państwach UE, w sposób niewywołujący negatywnych efektów, możliwy jest poprzez wzrost produktywności pracy. "Z kolei wzrost produktywności pracy może zostać osiągnięty m.in. poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego w Polsce - wyrażoną przede wszystkim jako wzrost poziomu edukacji, kwalifikacji i umiejętności społeczeństwa polskiego, dostosowanie ich do potrzeb zmieniającego się rynku pracy" - napisano.

"Wzrostowi produktywności sprzyjać będzie także zmiana struktury gospodarki polskiej i przejście z sektorów niskoproduktywnych (np. sektor rolnictwa) do wysokoproduktywnych (np. sektory nowoczesnych technologii)" - stwierdzono.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24