Zainteresowanie obligacjami udziałowca TVN trzykrotnie wyższe od zakładanego

Najnowsze

TVNPolish Television Holding ogłosiła warunki emisji obligacji

Polish Television Holding B.V. - większościowy właściciel TVN (52,42 proc. akcji) - opublikował warunki emisji obligacji typu Senior PIK Toggle Notes. Ich wartość to 300 milionów euro. Jak informuje prezes i dyrektor generalny Grupy ITI Wojciech Kostrzewa, popyt na obligacje trzykrotnie przewyższał księgę popytu.

Spółka podaje, że obligacje zostaną sprzedane po cenie zakupu wynoszącej 100 proc., a odsetki będą wypłacane "co pół roku w wysokości 11 proc. w skali roku w przypadku płatności gotówkowej lub 12 proc. rocznie w przypadku odsetek kapitalizowanych (odsetki PIK), począwszy od 15 stycznia 2014 roku, a termin zapadalności obligacji przypadać będzie na 15 stycznia 2021 roku".

Obligacje otrzymały od Agencji Ratingowej Standard & Poor’s rating B.

Dobry moment

Wojciech Kostrzewa, prezes i dyrektor generalny Grupy ITI podkreślił, że "po udanym uplasowaniu w dniu 6 września 2013 r. przez TVN S.A. uprzywilejowanych obligacji typu Senior Notes (...) o wartości 430 milionów euro i terminem wykupu przypadającym w 2020 roku" spółka może "wykorzystać sprzyjającą sytuację rynkową i sprzedać uprzywilejowane obligacje typu Senior PIK Toggle Notes wyemitowane przez PTH, o łącznej wartości nominalnej 300 milionów euro z terminem zapadalności w roku 2021".

- Decyzja o szczegółach oferty PTH została podjęta pod sam koniec negocjacji dotyczących ustalenia ceny emisji, przy czym popyt na obligacje PTH trzykrotnie przewyższał księgę popytu. Wydłużony termin wykupu obligacji PTH typu PIK Toggle Notes zbiega się obecnie z terminem zapadalności wyemitowanych niedawno obligacji TVN Senior Notes - powiedział Wojciech Kostrzewa.

Środki przeznaczone

W komunikacie poinformowano, że PTH zamierza przeznaczyć środki netto uzyskane z emisji obligacji na umorzenie wszystkich swoich zabezpieczonych obligacji typu Senior Notes z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności w 2017 roku, zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, zapłatę naliczonych ale niewypłaconych odsetek oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z ofertą i umorzeniem obligacji 2017.

PTH jest właścicielem większościowym w TVN S.A. posiadającym 52,42 proc. akcji. PTH to podmiot zależny spółki N-Vision B.V., w której Grupa ITI posiada 60 proc. udziałów, a Grupa Canal+ pozostałe 40 proc.

J.P. Morgan Securities plc, Londyński oddział Deutsche Bank AG i Nomura International plc pełnią rolę zarządzających budową księgi popytu, natomiast BNP Paribas - rolę współzarządzającego w tym procesie.

Autor: mn//kdj / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN