Żaden wróg nie przejmie Orlenu

Najnowsze

Aktualizacja:
orlen.plDecyzja o zmianach w statucie PKN Orlen za dwa tygodnie

Akcjonariusze PKN Orlen na wniosek państwowej Nafty Polskiej i głosami Skarbu Państwa przyjęli we wtorek wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia płockiego koncernu do 15 lipca.

Nafta Polska uzasadniła swój wniosek trwającymi jeszcze pracami legislacyjnymi nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych i w związku z tym zaproponowała przełożenie rozpatrzenia projektów uchwał zmieniających statut PKN Orlen, m.in. w zakresie wykonywania prawa głosów.

Celem proponowanych przez zarząd zmian w statucie spółki jest zwiększenie przejrzystości akcjonariatu i doprecyzowanie ewentualnych powiązań między akcjonariuszami. To, czy zmiany te zostaną przyjęte, może zależeć od poparcia funduszy emerytalnych.

Ograniczenia praw akcjonariuszy

Chodzi o dalsze ograniczenie prawa wykonywania głosu przez akcjonariuszy z wyłączeniem Skarbu Państwa (SP), państwowej Nafty Polskiej oraz zagranicznego depozytariusza The Bank of New York. Ma to służyć ochronie płockiego koncernu przed kumulowaniem głosów udziałowców uchodzących za podmioty niezależne, a więc uniemożliwić ewentualne wrogie przejęcie spółki.

Zmiany te mają pozwolić na identyfikację relacji łączących poszczególnych akcjonariuszy jako podmiotów powiązanych lub zależnych. W sytuacji, gdy zachodzi przypuszczenie co do nieujawnionych powiązań pomiędzy poszczególnymi akcjonariuszami, spółka ma prawo zażądać wyjaśnień, a w przypadku ich nieuzyskania potraktować je jako podmioty powiązane i ograniczyć prawo głosu do 10 proc. akcji, nawet jeśli posiadają ich więcej.

Minister z absolutorium

Podczas wtorkowych obrad akcjonariusze płockiego koncernu udzielili absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku. Absolutorium otrzymali byli prezesi: Piotr Kownacki, który zajmował to stanowisko do czerwca 2008 i Wojciech Heydel, który zajmował to stanowisko od czerwca do września 2008, a także Jacek Krawiec, obecny prezes spółki, powołany na to stanowisko we wrześniu 2008 roku

Decyzje 15 lipca

Według statutu płockiego koncernu, uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian w statucie spółki wymaga większości trzech czwartych głosów akcjonariuszy uczestniczących w posiedzeniu.

W czasie wtorkowego posiedzenia akcjonariuszy płockiego koncernu, oprócz zmian w statucie, nie rozpatrzono także projektu uchwały dotyczącej zmian w składzie rady nadzorczej, o co wnioskował SP. Obie sprawy powrócą zatem pod obrady po ich wznowieniu 15 lipca.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: orlen.pl