Za 50 hektarów zapłacą więcej

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.hu50 ha wystarczy, żeby płacic więcej

Wyższą składkę emerytalno-rentową dla właścicieli gospodarstw większych niż 50 hektarów przewiduje nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, którą przyjął Sejm.

Za przyjęciem noweli było 418, spośród 424 posłów, którzy brali udział w głosowaniu. Przeciw gosowao dwóch, a czterech wstrzymało się od głosu.

Duży płaci więcej

Nowe przepisy różnicują składki w zależności od wielkości posiadanego gospodarstwa. Wyższe składki będą płacili właściciele ponad 50 ha ziemi.

Dla gospodarstw o obszarze 50-100 ha przeliczeniowych użytków rolnych miesięczna składka będzie wynosiła 12 proc. kwoty najniższej emerytury (przed waloryzacją emerytur było to 76,40 zł); dla gospodarstw o obszarze 100-150 ha - 24 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. 152,70 zł.

W przypadku gospodarstw 150-300-hektarowych składka będzie wynosiła 229,10 zł (36 proc. emerytury), a powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).

1,5 tys. rolników odczuje zmiany

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) szacuje, że wyższe składki zapłaci ok. 15,5 tys. rolników. W KRUS ubezpieczonych jest ok. 1,5 mln osób. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 191 zł kwartalnie.

Prace nad nowymi przepisami rozpoczęły się w Sejmie pod koniec października 2008 r. Projektem zajmowała się podkomisja, która nie wprowadziła poprawek, z wyjątkiem zmiany daty wejścia w życie nowych przepisów. Rząd proponował, by zaczęły one obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku, podkomisja przesunęła tę datę na 1 października 2009 r.

Posłowie nie zgłosili poprawek podczas drugiego czytania projektu. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu