Z zagranicy bronią SKOK-ów

Najnowsze

TVN24SKOK-i mają trafić pod nadzór KNF

- Proszę pozwolić mi na zwrócenie się z prośbą do Waszej Ekscelencji o niepodpisywanie nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych - pisze w liście do prezydenta Lecha Kaczyńskiego organizacja Cooperatives Europe. Według niej ustawa uchwalona niedawno przez Sejm zabije bankową spółdzielczość.

Cooperatives Europe jest organizacją reprezentującą 250 tys. unijnych przedsiębiorstw spółdzielczych z siedzibą w Genewie. Jej współprezydent Dame Pauline Green w liście do Lecha kaczyńskiego prosi go, aby ten zawetował ostatnio przyjetą nowelizację ustawy o SKOK-ach. Główna zmiana, którą przeforsowali posłowie Platformy Obywatelskiej jest oddanie kas pod nadzór Komisji nadzoru Finansowego.

Wbrew zobowiązaniom

- Nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych w swoim ostatecznym kształcie gwałci niezależność spółdzielni, ignoruje autonomię tego sektora, porzuca koncepcje niezarobkowego charakteru kas i wreszcie nie eliminuje istniejącej dyskryminacji fiskalnej spółdzielczych kas w stosunku do banków komercyjnych - pisze w swoim liście Dame Pauline Green

- Najbardziej drastyczne postanowienia projektu, czyli zmuszenie przekształcenia spółdzielczych kas w banki zostały wyeliminowane, niemniej ustawa w swojej obecnej formie jest absolutnie nie do zaakceptowania ze spółdzielczego punktu widzenia zawartego w Międzynarodowych Zasadach Spółdzielczych akceptowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską - dodaje.

Według niej, ustawa a nowym kształcie stoi w sprzeczności z obowiązkami Polski jako członka organizacji międzynarodowych "i jeśli zostanie wprowadzona w życie może spowodować marginalizację i w perspektywie eliminację tego ważnego sektora spółdzielczości".

PRZECZYTAJ LIST CE

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24