Z usługami do Unii bez ograniczeń

Najnowsze

TVN24Dziś obawy przed "polskim hydraulikiem" są znacznie mniejsze

Co najmniej 100 tys. nowych miejsc pracy w sektorze usług powinno powstać w Polsce w ciągu trzech-czterech lat dzięki wdrożeniu unijnej dyrektywy usługowej. W całej UE usługi powinny dać pracę dodatkowo ok. 2,5 mln osób – szacują eksperci, którzy uczestniczyli w pracach nad tym unijnym dokumentem. Dyrektywa powinna wejść w życie od nowego roku.

- Po zmianie przepisów firmy z państw członkowskich, także polskie, zyskają możliwość świadczenia usług na terenie całej wspólnoty. Niewątpliwie przyczyni się to do powstania nowych miejsc pracy, podobnie jak wdrożenie w latach 90. swobodnego przepływu towarów pobudziło wymianę towarową i wzrost gospodarczy – przekonywał w Katowicach unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Charlie McCreevy.

Przypomniał, że do 27 grudnia tego roku wszystkie państwa członkowskie UE powinny wprowadzić przepisy dyrektywy do swojego prawodawstwa, a od początku przyszłego roku dyrektywa wejdzie w życie na terenie całej Unii.

Polski pracownik już niestraszny

Jak mówił McCreevy, choć swobodny przepływ ludzi, towarów i usług od początku był jedną z zasad działania UE, w dziedzinie usług w wielu krajach istniały ograniczenia, uniemożliwiające świadczenie ich przez firmy z innych państw. Prace nad dyrektywą były trudne i trwały wiele lat m.in. z powodu obaw przed przysłowiowym "polskim hydraulikiem", który mógłby odebrać pracę miejscowym firmom z krajów "starej" UE. Dziś obawy te są znacznie mniejsze.

9 miesięcy na przygotowanie

Dyrektywa ma ułatwić zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw usługowych, eliminując ponad 40 istniejących dotąd barier i upraszczając ok. 60 procedur. Wszystkie kraje UE mają uprościć procedury administracyjne, zapewnić firmom łatwy dostęp do potrzebnych im informacji, zapewnić możliwość załatwienia formalności na odległość, drogą elektroniczną oraz stworzyć "pojedyncze punkty kontaktowe", jako kompleksowe organy dla usługodawców, gdzie załatwią wszystkie formalności.

Dyrektywa została przyjęta 12 grudnia 2006 r., a jej przepisy muszą być wdrożone w krajach Unii do końca 2009 r., by z początkiem 2010 r. weszła w życie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24