Z nowym rokiem nowe nadzieje?

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huNie jest źle. Ale krytycyzm nadal wśród Polaków duży

W nowy rok weszliśmy z większymi nadziejami i optymizmem. Tak przynajmniej wynika z sondażu CBOS-u. W porównaniu z końcówką ubiegłego roku, Polacy nieco bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość. I tak jednak optymistów jest niewielu, szczególnie w kwestiach gospodarki i polityki.

Od grudnia o 5 pkt. procentowych wzrosła liczba osób zadowolonych z kierunku, w jakim zmierza sytuacja w Polsce. Nadal jest to jednak stosunkowo niewiele - 32 procent. Nieco ponad połowa ankietowanych (54 proc.) ocenia go negatywnie.

Optymistyczni studenci

CBOS podkreśla, że opinie na temat bieżącej sytuacji w Polsce zależą przede wszystkim od kondycji materialnej respondentów, ich wykształcenia, pozycji zawodowej oraz wieku. Im młodsi badani, lepiej wykształceni i uzyskujący wyższe dochody, tym częściej wyrażają przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku.

Optymistycznych opinii nadal jest jednak niewiele. Socjologowie zaznaczają, że mimo pewnej poprawy nastrojów społecznych, wśród Polaków wciąż dominuje krytycyzm. Opinie pozytywne przeważają nad negatywnymi jedynie wśród osób z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata), z wyższym wykształceniem, kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla, uczniów i studentów oraz wśród osób zamieszkujących większe miasta i uzyskujących najwyższe dochody.

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju dominuje tylko wśród zwolenników PO i nieznacznie przeważa wśród wyborców PSL. Najbardziej krytyczni w ocenach są zdeklarowani wyborcy SLD i PiS, a także badani niezamierzający głosować w ewentualnych wyborach parlamentarnych.

Polityka i gospodarka - kiepsko

Co ciekawe, od grudnia nieznacznie (o 3 pkt proc.) zmniejszyła się grupa niezadowolonych z sytuacji politycznej w Polsce - takie zdanie ma już "tylko" 48 proc. badanych. Zaledwie 9 proc. respondentów pozytywnie ocenia sytuację w tej dziedzinie, a prawie dwie piąte badanych (39 proc.) uważa ją za przeciętną. Oceny w tych kwestiach są jednak wciąż gorsze od notowanych w styczniu ubiegłego roku.

Oceny sytuacji gospodarczej pozostały na poziomie sprzed miesiąca. Nadal co piąty badany (21 proc.) pozytywnie ocenia stan gospodarki, ale więcej - jedna trzecia (33 proc.) jest przeciwnego zdania. Polacy mają nawet niezłe opinie na temat swojej sytuacji w zakładach pracy. Podobnie jak w grudniu, połowa zatrudnionych (51 proc.) ocenia ją pozytywnie, a prawie co trzeci (31 proc.) ambiwalentnie. Nieznacznie zmniejszyła się liczba ocen negatywnych w tym względzie (do 13 proc. z 15 proc. w grudniu ub.r.).

W rodzinach Polaków - całkiem nieźle. Jak podkreśla CBOS, opinie o poziomie życia badanych i ich rodzin powróciły do poziomu z sierpnia ubiegłego roku, kiedy to 42 proc. ankietowanych sytuację swoją i swojej rodziny traktowało jako dobrą, 45 proc. uważało ją za przeciętną, a 13 proc. - za niesatysfakcjonującą.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu