Wyższa emerytura?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Osoby, które później przejdą na emeryturę mog zyskać 118 zł miesięcznie

Według szacunków "Gazety Prawnej", kwota bazowa wzrośnie od marca o blisko 180 złotych. Dzięki temu osoba, która później przejdzie na emeryturę, zyska 118 złotych miesięcznie.

Bardzo szybki, przekraczający 8 proc. wzrost płac w 2007 roku oraz wprowadzona od lipca obniżka składki rentowej spowodują, że obowiązująca od marca kwota bazowa może być zdecydowanie wyższa niż obecnie. Dziennik szacuje, że wzrośnie z 2059,92 zł do około 2240 zł. Wysokość kwoty bazowej GUS poda w tym roku najpóźniej 11 lutego. Ma ona bardzo istotny wpływ na wysokość przyznawanych przez ZUS emerytur i rent. Im jest wyższa, tym wyższe jest świadczenie.

Osoba, która ma 34 lata stażu ubezpieczeniowego i zarabiała na poziomie średniej płacy, może zyskać około 120 zł miesięcznie na wyższej kwocie bazowej. Jeśli jej wniosek o świadczenie wpłynie do ZUS do końca lutego, wyliczy on świadczenie ze starą, niższą kwotą. Jeśli wpłynie w marcu, świadczenie będzie wyliczone z nową kwotą. Wszyscy, którzy mają zamiar przejść na emeryturę lub rentę, powinni więc wstrzymać się ze złożeniem wniosku do ZUS.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24