Wysoka zdolność kredytowa Polski

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Polska ma dobre wyniki gospodarcze

Wyniki gospodarcze Polski podtrzymują trwające upodabnianie poziomu dochodów do bogatszych krajów Unii Europejskiej - podała agencja ratingowa Fitch.

Według Fitch, przyczynia się to do ograniczenia zewnętrznego ryzyka finansowego i poprawia wyniki budżetowe, pomimo istniejącego ryzyka politycznego.

Trendy te zostały odzwierciedlone w styczniowej decyzji o podwyższeniu ratingu Polski w walucie zagranicznej do "A minus" z "BBB plus".

W 2006 roku wzrost PKB wyniósł 6,1 proc. Agencja Fitch prognozuje, że w latach 2007-2009 ukształtuje się on średnio na poziomie 5,5 proc. i będzie wspierany kontynuacją realnej konwergencji poziomu dochodów do bogatszych krajów UE. Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 2,3 proc. PKB. Do 2009 roku wzrośnie do 2,5-3,5 proc. PKB i nadal będzie finansowany napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Źródło: PAP, APTN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24