Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj o rozliczeniu PIT-28 do końca stycznia

Najnowsze

TVN24 BiSJak zaoszczędzić na rozlieczniu fiskusa, gdy wynajmujemy mieszkanie?

Do końca stycznia podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze powinni złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-28.

Zeznanie PIT-28 - nazywane uproszczoną formą opodatkowania - należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w miejscu zamieszkania. Możemy też robić to drogą elektroniczną. Nie wymaga to kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W taki sam sposób możemy też nałożyć korektę tego zeznania. Interaktywny formularz jest dostępny na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje.

Dla kogo PIT-28?

To czy do PITu-28 musimy dołączyć umowę najmu nieruchomości zależy od decyzji Urzędu Skarbowego. - To indywidualna decyzja urzędników. Mogą oni od nas tego wymagać, ale nie muszą - przekonują doradcy podatkowi z firmy Advertax.

Jak podkreślają specjaliści wybierając uproszczoną formę opodatkowania, w której odliczamy 8,5 proc. kosztów dochodu od najmu, podatnikom nie przysługują żadne dodatkowe ulgi. Mogą oni jedynie odliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów.

Eksperci Advertaxu zwracają także uwagę, że dochody od najmu nie łączą się z innymi dochodami. - Składając PIT-28, kiedy zarabiamy na wynajmowaniu mieszkania, to osobno musimy złożyć drugi PIT wynikający z stosunku pracy z naszym pracodawcą - dodają.

Mąż i żona osobno

Do PIT-28 czasami trzeba dołączyć załączniki. Należy wskazać także, że formularz PIT-28/A wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, a także uzyskujący przychody z najmu. PIT-28/B wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Ponadto, niezależnie od wskazanych wyżej załączników, osoba opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która korzysta z odliczeń, dodatkowo powinna złożyć załączniki PIT/O i PIT/D. Należy pamiętać, że w sytuacji, jeśli działalność podlegająca opodatkowaniu prowadzona jest przez małżonków, to niezależnie od formy tej działalności PIT-28 musi złożyć każdy z małżonków oddzielnie.

Gdzie jeszcze?

Zeznanie możemy także złożyć w US, gdzie otrzymamy potwierdzenie jego złożenia, nadać listem poleconym Pocztą Polską, czy wrzucić do „urzędomatu", który może być umieszczony nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy. Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych mogą również drogą elektroniczną przekazać roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od podatku (PIT-16A, PIT-19A) - w terminie do 31 stycznia 2014 r.

Formularz PIT-28 oraz wymagane załączniki - POBIERZ.

Autor: msz/tryb//gry / Źródło: TVN24 BiS, Ministerstwo Finansów