Wodociągi pod lupą UOKiK. Gminy oszukują na wodzie

Najnowsze

sxc.huZgodnie z przepisami, termin płatności za dostawę wody i odbiór ścieków wynosi 14 dni od dnia wysłania faktury lub dostarczenia jej w inny sposób

Od początku roku UOKiK wydał dziewięć decyzji dotyczących niedozwolonych działań gmin lub spółek komunalnych na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Od lat jedną z najczęściej kwestionowanych przez UOKiK praktyk na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym jest ustalanie należności za pobraną wodę na maksymalnym możliwym poziomie w przypadku utraty lub uszkodzenia wodomierza z winy odbiorcy. Taką praktykę stosowała gmina Krzanowice. (woj. śląskie). Zgodnie z prawem przedsiębiorca powinien w takim wypadku domagać się uiszczenia opłaty za wodę, która faktycznie została pobrana. Gdy nie można tego dokładnie zmierzyć, ilość pobranej wody powinna zostać ustalona na podstawie średniego zużycia w okresie ostatnich trzech miesięcy sprawnego działania wodomierza lub na podstawie średniej z podobnego okresu rok wcześniej. Zgodnie z przepisami, termin płatności za dostawę wody i odbiór ścieków wynosi 14 dni od dnia wysłania faktury lub dostarczenia jej w inny sposób. Tymczasem Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn żądało od swoich klientów opłacania rachunków w ciągu 14 dni od dnia ich wystawienia. Tym samym mogło dojść do sytuacji, w której konsument otrzymał rachunek już po terminie płatności. Z kolei Zakład Gospodarki Komunalnej Janów (woj. śląskie) nie określał w ogóle terminu płatności w umowach, a jedynie na fakturze. Taka praktyka może spowodować, że termin na zapłatę należności będzie krótszy niż wynikający z przepisów.

Takie same kwoty dla wszystkich

Inną, niezgodną z prawem praktyką jest bezprawne pobieranie niektórych opłat. Przykładem jest gmina Krzanowice obciążająca odbiorców, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej i we własnym zakresie dostarczają nieczystości, kosztami jej eksploatacji i utrzymania. W efekcie ponosili oni taką sama opłatę za odprowadzenie ścieków jak podmioty podłączone do sieci kanalizacyjnej. W opinii UOKiK, powinni być oni obciążani mniejszymi opłatami. Natomiast gmina Lisia Góra obciążała wszystkich klientów, którzy chcieli przyłączyć się do jej sieci kanalizacyjnej taką samą zryczałtowaną kwotą za budowę przyłącza. Tymczasem taka opłata powinna zostać ustalona indywidualnie, w oparciu o długość przyłącza oraz koszty poniesione przez samorząd.

Autor: ToL/Klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu