Wiosna przyniosła pracę

Najnowsze

TVN24W kwietniu wskaźnik bezrobocia obniżył się o pół punktu procentowego

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 12,6 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,5 pkt proc. - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, opierając się na danych z urzędów pracy. Najbardziej bezrobocie obniżyło się w woj. warmińsko-mazurskim.

Według danych MPiPS, na koniec kwietnia 2011 w Polsce było 2 mln 44,4 tys. bezrobotnych - o 89,5 tys. osób mniej, niż w końcu marca tego roku.

"Spadek ten jest porównywalny do spadku odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku" - zaznaczył resort.

Ministerstwo poinformowało, że w kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,9 pkt proc.) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Bezrobocie spadło tam o 0,9 pkt proc. do poziomu 20,5 proc.

"Jest to warte podkreślenia, gdyż województwo warmińsko-mazurskie jest województwem o najwyższym natężeniu bezrobocia. Do spadku bezrobocia przyczynił się przede wszystkim spadek liczby nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych" - zaznaczyło MPiPS.

Według danych resortu wzrosła także liczba tzw. wyłączeń z ewidencji z tytułu podjęcia pracy. "Zjawisko wzmożonych wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy było spowodowane zintensyfikowaniem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych przyczyniła się do spadku bezrobocia" - powiedziała cytowana w komunikacie minister Jolanta Fedak.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24