Wioska Słowian stanie u stóp Świętego Krzyża

Najnowsze

Aktualizacja:

Do końca 2010 roku u stóp góry Święty Krzyż stanie rekonstrukcja średniowiecznego słowiańskiego grodu - zapowiadają władze gminy Bieliny. Świętokrzyski samorząd na stworzenie tej atrakcji turystycznej otrzyma około 13,5 mln złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.

- Rekonstrukcja ma stanowić uzupełnienie oferty edukacyjnej pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu. Będzie to atrakcyjne w formie przedstawienie początków chrześcijaństwa w regionie świętokrzyskim – zapowiada sekretarz gminy Bieliny Jadwiga Wójcik.

Kamienne kręgi i mitologia słowiańska

Częścią średniowiecznej wioski ma być "Kraina legend świętokrzyskich". Będzie ona stanowić bazę dla gier terenowych, odwołujących się do lokalnych podań, ukazujących słowiańską mitologię i jej relikty w obecnych zwyczajach. Z kolei kamienne kręgi bóstw Śwista, Pośwista i Pogody pojawią się w tzw. świętym gaju - miejscu przewidzianym do palenia sobótkowych ognisk.

W najwyżej położonym punkcie planowana jest budowa drewnianego kościółka. Wokół niego znajdą się usypane kopczyki żalnika, czyli imitacje miejsc pochówku.

Każdy może być rzemieślnikiem

Na obrzeżu półtorahektarowego majdanu znajdą się drewniane budowle. To w nich zwiedzający obiekt turyści będą mogli zapoznać się z życiem i pracą Słowian z XI-XII wieku. Zwiedzający będą mogli sami poznać tajnki starych zawodów: wyrobić glinę na garnki, upleść kosz z wikliny, utkać płótno na zgrzebną koszulę czy popracować w zagrodzie bartnika lub rolnika.

W średniowiecznej osadzie znajdą się też miejsca do organizowania pikników oraz zabaw i turniejów rekreacyjno-sportowych. Będzie można wziąć udział w konkurencjach zręcznościowych, jak strzelanie z łuku czy rzut oszczepem.

Wspólna inicjatywa

Nowa atrakcja turystyczna jest elementem projektu „Restauracja zabytków Świętego Krzyża wraz z utworzeniem Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich”.

Partnerami zaangażowanymi w jego urzeczywistnienie są m.in. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi, Świętokrzyski Park Narodowy oraz powiat kielecki. W realizację przedsięwzięcia włączą się również Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” i Towarzystwo Przyjaciół Bielin.

W cieniu Jasnej Góry

W 2006 roku klasztor na Świętym Krzyżu obchodził tysiąclecie istnienia, choć są historycy twierdzący, że świętokrzyskie opactwo powstało jednak dopiero w latach trzydziestych XII wieku. Natomiast relikwiarz ze szczątkami Krzyża Świętego otrzymało na początku XIV stulecia. Wówczas stało się głównym ośrodkiem kultu religijnego w Polsce. Po potopie szwedzkim znalazło się w cieniu Jasnej Góry.

ZOBACZ NA MAPIE zumi.pl gdzie leży gmina Bieliny

agr/sk