WIG30 zadebiutował na giełdzie

Najnowsze


Na warszawskim parkiecie zadebiutowały dziś dwa nowe indeksy - WIG30 oraz WIG30TR. Ich wprowadzenie ma zwiększyć płynność na rynku akcji.

Indeks WIG30 ma być indeksem cenowym, czyli przy jego obliczaniu będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji.

Z kolei indeks WIG30TR będzie indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale także dochody z dywidend i praw poboru. W skład indeksów WIG30 i WIG30TR wejdą akcje 30 największych i najbardziej płynnych spółek znajdujących się w obrocie na głównym GPW w dniu 31 lipca 2013 r.

Oznacza to, że do spółek, które obecnie znajdują się w indeksie WIG20 dołączą jeszcze: LPP, Cyfrowy Polsat, ING BSK, Alior Bank, Azoty Tarnów, CCC, Enea, TVN, Netia oraz Boryszew.

Udziały spółek w indeksach wyznaczane są na podstawie akcji w wolnym obrocie, przy czym wagi największych uczestników indeksu WIG20 ograniczane są do 15 proc., zaś w pozostałych indeksach do 10 proc.

Jak stwierdził prezes GPW Adam Maciejewski, wprowadzenie zmian ma na celu lepsze odzwierciedlenie stanu i wielkości naszego rynku oraz stymulowanie jego rozwoju.

- Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje krajowe i międzynarodowe, ponieważ dokonanie tak dużej historycznej zmiany wymaga szczególnej uwagi i troski o interes naszych interesariuszy. Uzgodniliśmy kompleksowy harmonogram, którego celem jest przeprowadzenie zmian w bezpieczny i transparentny sposób tak, aby cały rynek był do nich odpowiednio przygotowany - dodał.

Od wiosny WIG50 i WIG100

Planowany harmonogram zmian indeksów przewiduje, że indeks WIG20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 r.

Rozszerzenie indeksu blue chipów to jednak nie jedyne zmiany, jakie czekają na giełdowych graczy.

Od marca 2014 r. na GPW zaczną być notowane indeksy WIG50 oraz WIG100, które będą rozszerzeniem obecnie notowanych indeksów średnich spółek - mWIG40 oraz spółek małych - sWIG80. Wprowadzone zmiany w głównych indeksach giełdowych w naturalny sposób oznaczają również modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Indeks WIG30 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych oraz opcji. Także indeks WIG50 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych, które zastąpią obecnie notowane kontrakty terminowe na indeks mWIG40.

Giełda podała, że proces migracji z obecnie notowanych indeksowych instrumentów pochodnych na nowe rozpocznie się pod koniec 2014 r. i zakłada przez pewien okres równoległe notowanie instrumentów pochodnych na obecne i nowe indeksy.

Autor: mac//kdj / Źródło: PAP, TVN24