Wielkie uspokajanie rynku - i posłów

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESWiceminister Zajdel-Kurowska jest dobrej myśli

Wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska zapewniała posłów, że nie ma obaw, by wydarzenia na światowych rynkach akcji wpłynęły na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Wiceminister przedstawiła w Sejmie informację o sytuacji na rynkach na wniosek PSL.

- Wydarzenia na światowych rynkach finansowych budzą obawy inwestorów w kraju i na świecie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dosyć drastyczne spadki notowań akcji na giełdach światowych, azjatyckich oraz na giełdzie polskiej - powiedziała wiceminister.

Zajdel-Kurowska podkreśliła, że kryzys ten rozpoczął się już w sierpniu ubiegłego roku. - Wynika on przede wszystkim z przeszacowania instrumentów pochodnych, które były w portfelach wielu banków inwestycyjnych, a także z dynamicznego rozwoju kredytu rynku hipotecznego w Stanach Zjednoczonych oraz ze spowolnienia koniunktury, który wynika m.in. z rosnących cen surowców naturalnych - mówiła o jego przyczynach.

Polska na dobrych fundamentach

- Nie spodziewamy się, aby ostatnie wydarzenia na rynkach światowych miały istotny wpływ na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w naszym kraju - powiedziała Zajdel-Kurowska.

- Polska gospodarka charakteryzuje się bardzo stabilnymi i solidnymi fundamentami. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach utrzyma się wysokie tempo wzrostu gospodarczego w granicach 5 proc., a w całym roku bieżącym wyniesie 5,5 proc. wobec 6,6 proc. w roku ubiegłym - zadeklarowała wiceminister.

Podkreśliła również, że zawirowania na światowych rynkach finansowych miały dotąd niewielki wpływ na polski rynek finansowy. - W największym stopniu ucierpiała warszawska Giełda Papierów Wartościowych - dodała.

Komitet stabilności finansowej

Wiceminister zapewniła, że resort finansów bierze aktywny udział w toczących się na forum Unii Europejskiej pracach w zakresie stabilności finansowej i zarządzania kryzysowego. Dodaje też, że prace te zostały zintensyfikowane w kontekście obecnych zawirowań na światowych rynkach finansowych wynikających z kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych.

- W tym celu powstał komitet stabilności finansowej, w skład którego wchodzi minister finansów jako przewodniczący, a także prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - powiedziała w Sejmie. Przypomniała, że porozumienie o powołaniu komitetu zostało podpisane w grudniu 2007 roku.

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES