Wielkie odliczanie na "małym parkiecie"

Najnowsze

Aktualizacja:
Prezesi Digital Avenue - Andrzej Jasieniecki i S4E - Józef Dusza wiążą duże nadzieje z wejściem na New Connect

W pierwszym tygodniu funkcjonowania NewConnect - nowego rynku dla mniejeszych firm prowadzonego przez warszawską GPW - może na nim zadebiutować od pięciu do ośmiu spółek.

Pierwsza sesja nowego rynku planowana jest na 30 sierpnia. Pierwszymi spółkami, które na nim zadebiutują, będą dwie firmy z portfela MCI Management: Digital Avenue i S4E, ale zdaniem prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Ludwika Sobolewskiego do końca tego roku może ich być nawet kilkanaście. -

S4E działa w obszarze rozwiązań informatycznych do archiwizacji i ochrony danych. Od 2001 roku fundusz MCI Management jest większościowym akcjonariuszem spółki. W ofercie private placement MCI sprzeda do 20 proc. akcji S4E o wartości około 3 mln zł. W 2008 roku spółka chce się przenieść na rynek regulowany.

Digital Avenue to nowopowstała spółka, której celem jest rozwój i konsolidacja przedsięwzięć w zakresie m.in. cyfrowej rozrywki oraz mediów. Tworzy grupę kapitałową, do której należą spółki działające na pograniczu rynku internetowego, mobilnego oraz mediów i rozrywki.

NewConnect będzie rynkiem finansującym rozwój małych, perspektywicznych podmiotów, które nie spełniają jeszcze wymogów obowiązujących na głównym rynku giełdowym. Emitentami mają się stać małe spółki o przewidywanej kapitalizacji około 20 mln zł i wartości oferty publicznej od kilkuset tysięcy do kilku mln zł.

Potencjalnymi uczestnikami rynku będą fundusze Venture Capital i Private Equity, wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management, osoby prywatne posiadające znaczące kapitały, inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko.

Źródło: PAP, APTN