Wielkie hamowanie Indii trwa

Najnowsze

Aktualizacja:

Indyjska gospodarka rośnie najwolniej od prawie trzech lat. W kwartale zakończonym w grudniu, czyli w trzecim kwartale fiskalnym Indii, PKB urósł rok do roku zaledwie o 6,1 proc.

W kwartale zakończonym w grudniu, sektor produkcyjny rósł w Indiach o 0,4 pro. w ujęciu rocznym, a sektor rolniczy - o 2,7 pro.

Wynik całej gospodarki okazał się najsłabszy od 33 kwartałów i słabszy niż rządowe oczekiwania. Zakładały one, podobnie jak prognozy rynkowe, wzrost na poziomie 6,4 proc. W drugim kwartale 2011 roku wzrost wynosił 6,9 proc., w trzecim kwartale 2010 roku - 8,9 proc. Rządowa agencja statystyczna podała, że zgodnie z jej oczekiwaniami, cały rok, kończący się w marcu, przyniesie wzrost PKB na poziomie 6,9 proc.

Następna publikacja danych nt. PKB, obejmujących okres styczeń-marzec 2012 roku (IV kwartał roku fiskalnego 2011/2012) zaplanowana jest na 31 maja br.

Źródło: TVN CNBC