Wielki protest w rocznicę Sierpnia

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Na warszawskie ulice może wyjść kilkadziesiąt tysięcy związkowców - zapowiada NSZZ Solidarność

Kilkadziesiąt tysięcy związkowców ma przyjechać w piątek do stolicy, by domagać się godnych płac i emerytur - zapowiada NSZZ "Solidarność". Zdaniem związkowców, ich zarobki nie rosną proporcjonalnie do zysków przedsiębiorstw.

Związkowcy w przeddzień kolejnej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych mają manifestować w obronie godności pracowników. "Godna praca i godna emerytura to godne życie" - pod takim hasłem będzie odbywał się piątkowy protest.

- Do Warszawy przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy związkowców. Z samego Mazowsza będzie ich od 5 do 10 tys. - powiedział sekretarz zarządu NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze Grzegorz Iwanicki.

"S" podkreśla, że Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną z pominięciem zapisu dotyczącego prawa do godziwego wynagrodzenia.

Apel do pracowników

"Godna praca - pozwalająca na godne życie i oszczędności - nie może być dostępna tylko dla nielicznych. "Solidarność" będzie 29 sierpnia postulować m.in. poszanowanie praw pracowniczych i związkowych oraz godne płace warunkujące godne emerytury. Związkowcy upomną się o poprawę dialogu społecznego, rezygnację z podwyższenia wieku emerytalnego oraz o właściwą ochronę socjalną" - napisano w apelu o udział w manifestacji.

"S" chce zwrócić uwagę na problem złych warunków pracy, rosnącego rozwarstwienia płac oraz braku rozwiązań systemowych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Pracodawcy łamią prawa pracowników, nie pamiętając, że to właśnie oni są najcenniejszym kapitałem firmy. Dialog społeczny w przedsiębiorstwie powoli zaczyna być mitem NSZZ Solidarność

Jak podkreślają związkowcy, płace pracowników nie rosną w stopniu proporcjonalnym do zysków przedsiębiorstw. Według ich danych, wynik netto firm niefinansowych w sektorze prywatnym wzrósł w 2007 roku o 26 proc. i osiągnął wartość ponad 75 mld zł. Jednostkowy koszt pracy zmalał od 2000 r. o 15 proc. Eurostat przewiduje obniżenie tego wskaźnika w Polsce o dalsze 1,7 proc. w 2008 i o 1,6 proc. w 2009 roku.

Pracodawcy naruszają prawa

Ponadto "S" przypomina, że liczba wykroczeń pracodawców stwierdzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła w 2007 r. o 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wydane w 2007 r. przez inspektorów PIP decyzje nakazywały wypłatę wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy na łączną kwotę 83 mln zł, dla 95,2 tys. pracowników.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24