Wielki handel w małych miastach

Najnowsze

Sieci handlowe wkraczają do małych miast

Po nasyceniu rynku największych miast powierzchnią handlową, w latach 2007-2008 przewidywana jest ekspansja centrów handlowych w miastach o populacji 100-350 tys. mieszkańców - wynika z raportu Centrum im. Adama Smitha.

Centrum im. Adama Smitha zwraca uwagę w raporcie "Rozwój handlu w Polsce", że nasila się proces koncentracji w handlu. W 2006 roku w Polsce odnotowano 398 fuzji i przejęć, z czego w handlu detalicznym i hurtowym 39. Koncentracji na rynku towarzyszy wzmocnienie pozycji negocjacyjnej sieci handlowych względem dostawców.

Z drugiej strony - jak podkreślają autorzy raportu - współpraca z sieciami daje dostawcom pewność otrzymania zapłaty za dostarczony towar i może być szansą dla producentów działających w skali lokalnej na osiągnięcie ogólnopolskiego zasięgu i eksport produktów. Sieci handlowe działające w Polsce blisko współpracują z krajowymi producentami, 90-95 proc. asortymentu sprzedawanego przez czołowe sieci handlowe wyprodukowano w Polsce.

Po okresie dynamicznego rozwoju hipermarketów i sklepów dyskontowych prognozowany jest szybki rozwój kanału supermarketów, w którym silną pozycję zdążyły zdobyć polskie przedsiębiorstwa, m.in.: Piotr i Paweł, Bomi i Alma.

Eksperci podkreślają w raporcie, że dynamicznemu rozwojowi handlu w Polsce towarzyszy wzrost inwestycji. W latach 1994-2006 zainwestowano w branżę ok. 20 mld USD, w tym ok. 85 proc. stanowiły inwestycje europejskich sieci handlowych. Wraz z rozwojem handlu w Polsce rośnie zatrudnienie. Z danych Centrum im. Adama Smitha wynika, że 16 proc. zatrudnionych w Polsce pracuje w handlu, a pięć największych sieci handlowych zatrudnia około 90 tys. pracowników. W latach 1995-2005 zatrudnienie w handlu wzrosło o 8 proc., podczas gdy liczba pracujących w gospodarce spadła o 17 proc.

Największy wpływ na tempo i kierunek zmian zachodzących w polskim handlu wywierają - według autorów raportu - struktura demograficzna oraz ekspansja europejskich sieci handlowych.

Źródło: PAP, APTN