Wielka Brytania bogatsza dzięki imigrantom

Najnowsze

Aktualizacja:

Imigranci z nowych państw Unii powiększyli PKB Wielkiej Brytanii o 0,38 proc. co stanowi ekwiwalent prawie 5 mld funtów - szacują Brytyjczycy.

W latach 2004-09 do Wielkiej Brytanii przyjechało ok. 1,5 mln obywateli ośmiu nowych państw UE, z czego 55-60 proc. stanowili Polacy. Brytyjski rynek pracy, obok irlandzkiego i szwedzkiego, był otwarty od pierwszego dnia akcesji.

Liczbę imigrantów z państw postkomunistycznych przyjętych do UE 1 maja 2004 r., którzy nadal są w Wielkiej Brytanii, szacuje się na 700 tys., z czego Polaków na pół miliona - podaje National Institute for Economic and Social Research.

W latach 2004-09 brytyjski PKB wzrósł o 98 mld funtów. 5 proc. tej sumy stanowił wkład imigrantów z nowych państw UE. Według Dawn Holland, jednej z autorek raportu, zniesienie od niedzieli ograniczeń w dostępie do rynku pracy przez Niemcy i Austrię może spowodować pewien odpływ imigrantów z W. Brytanii, ale nie będzie on znaczący.

Jej zdaniem trendy migracyjne ustanowione po 2004 r. okażą się trwałe, a jednym z czynników przyciągających imigrantów z Europy Centralnej i Wschodniej do W. Brytanii jest to, że korzystają z przetartego szlaku, którego elementem są grupy wsparcia służące radą i pomocą.

Źródło: PAP