Więcej pracujących niż bezrobotnych

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Bezrobotnych mamy wreszcie mniej niż pracujących

Przełomowe dane o bezrobociu: w Polsce wreszcie więcej osób pracuje, niż nie pracuje. Tak wynika z danych za II kwartał tego roku przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu w Polsce na każdy 1000 pracujących osób przypadało 997 osób które pozostawały bez pracy. Jeszcze na początku tego roku na 1000 pracujących przypadało 1025 niepracujących.

Łatwiej znaleźć pracę mężczyznom, niż kobietom. Na 1000 pracujących mężczyzn przypada tylko 713 niepracujących. Dla kobiet statystyka jest o wiele gorsza: na każdy tysiąc pracujących kobiet przypada aż 1348 niepracujących.

Bezrobocie spada, ale...

Stopa bezrobocia w lipcu 2008 r. wyniosła 9,4 proc. wobec 9,6 proc. w czerwcu 2008 - podał GUS. Bezrobocie jest dziś najniższe od 1998 roku. Później jednak bezrobocie zaczęło szybko rosnąć, a Polacy przeżyli pierwsze w gospodarce rynkowej załamanie koniunktury.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca 2008 r. wyniosła 1422,9 tys. osób (w tym 844,4 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 32,4 tys. osób. Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 212,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 34,4 tys. więcej niż w czerwcu 2008 r. i o 8,5 tys. mniej niż przed rokiem).

"W lipcu 2008 r. lczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych była większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem. W końcu lipca br. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w czerwcu br., więcej natomiast niż w analogicznym okresie ub. roku" - napisał GUS.

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 165,2 tys. osób, tj. 77,6 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny.

Z danych na koniec lipca 2008 r. wynika, że 171 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 13,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 128 zakładów, 8,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,2 tys. osób).

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24